32824. lajstromszámú szabadalom • Kapcsolás gázerőgépeknél hajtott mélyfúrásoknál alkalmazott darúk számára

Megjelent 1905. évi május hó 11-én. MAGY. KIR. SZABADALMI IIIVATAL SZABADALMI LEI RAS 32824 szám. XXI/e OSZTÁLY. Kapcsolás gázeró'gépekkel hajtott, mélyfúrásoknál alkalmazott darúk számára. URYCZER PETROLEUM-INDUSTRIE GESELLSCHAFT GARTENBERG, SCHREIER, FEUERSTEIN WISNIEWSKI CZÉG DROHOBYCZBAN. A szabadalom bejelentésének napja 1904 április hó 23-ika. Jelen találmány tárgyát kapcsolás képezi gázerőgéppel hajtott, mélyfúrásoknál alkal­mazott daruk számára. Gázerőgépek hasz­nálatának a mélyfúrásoknál eddig kitűnő alkalmazhatóságuk daczára csakis alkalmas kapcsolás hiánya állta útját Az eddig, fő­kép kisérletkép alkalmazott szerkezeteknél a következő hátrányok észleltettek: Ezen szerkezetek mindegyike első sorban a jelenleg alkalmazásban lévő fúródaruk átalakítását kivánta meg. A kikapcsoláshoz szilárd és laza korongok voltak szüksége­sek. A szíj át tolása igen sok időt vett igénybe, miért is a fúródarut nem lehetett hirtelen megállítani. Balra való hirtelen menethez külön közlőmű kellett, a mivel második szíj alkalmazása is járt. Jelen kapcsolási szerkezetnél mind­ezen hátrányok kiküszöböltetnek, az eddig használatos fúródaruknál jelen szerkezet oly pontosan működik, hogy a mozgási­rány megváltoztatását gőzgépeknél is gyor­sabban teszi lehetővé, a nélkül, hogy a mótor sebessége a legcsekélyebben is be­folyásoltatnék. A mellékelt rajz egy ily kapcsolást áb­rázol és pedig 1. ábrán keresztmetszetben, 2. ábrán hosszmetszetben. A forgattyútengelyre szilárdan ékelt (1) lendkeréken van a (2) kónus megerősítve; ezen kónusra illeszkedik a tengelyen lazán forgó, kétoldalt kúpos (3) fékkorong egyik kónusával; a másik, kisebb hajlási szöggel bíró kónus a (3) korong másik oldalán lévő szíjkorong kónusához illeszkedik. A kisebb hajlási szög alkalmazásának czélja. hogy a (3) korongot a kioldásnál a (2) kónustól gyorsan megszabadíthassuk, míg a (3) fék­korong a szíjkorong kónusa által addig vite­tik még tova, hogy agyának homlokfölüle­tével a (6) fogaskerékbe ütközik, mi által a szíjkorong további eltolódása folytán a második kónustól is fölszabadíttatik. A (4) szíjkorong mint laza korong forog az (5) hüvelyen, mely két (7) csavar segít­ségével a tengelyen rögzítve van. Ezen (5) hüvely födőkorongja egyúttal a (8) orsó (mely csavarmenetekkel van ellátva és a tengelybe fürt lyukban szabadon foroghat) gyűrűs vastagodását tartja fogva, úgy hogy a (8) orsó bármely irányban foroghat ugyan, de hosszirányban nem mozdulhat el. A ten­gelyből, illetve a hüvelyből kiálló részén jobbmenetű csavarmenetekkel ellátott (8) orsó, mely a külső végére csavarolt (13)

Next

/
Thumbnails
Contents