32249. lajstromszámú szabadalom • Berendezés lövőfegyvereknél a fegyver töltési állapotának fölismerésére

Megjelent 1905. évi február lió 21-én. MAG Y. SZABADALMI lviit. HIVATAL SZABADALMI LEI RAS 32249. szám. XIX/a. OSZTÁLY­Berendezés lövőfegyvereknél a fegyver töltési állapotának fölismerésére LUGER GYÖRGY MÉRNÖK CHARLOTTENBURGBAN. A szabadalom bejelentésének napja 1904 junius hó 10-ike. A találmány tárgya egy berendezés, mely első tekintetre fölismerhetővé teszi, van-e töltény a lövőfegyver töliényágyában, vagy sem? Ugyanis az eddig használt, igen sok tekintetben rendkívül tökéletes lövőfegyvs­reknek, pl. vadászpuszkáknak, nagy hát­rányuk, hogy azoknál első tekintetre nem lehet fölismerni, töltve vannak-e és külö­nösen érezhető ez a hátrány a legújabb önműködő, vagyis a hátralökés által töltött vadászpuskáknál, mert ezeknél a lövés után rendszerint jut újabb töltény a töltény­ágyba és mert ezek töltése a vadász hozzá­járulása nélkül történik, tehát vigyázatlan kezelésnél különösen könnyen adnak bal­esetre okot. Lényegében jellemző a találmány tár­gyára oly emelők vagy hasonló tagok al­kalmazása, melyek megfelelő ékalakú vég­részei a töltényágy oldalfalának egy nyí­lásán ennek belsejébe nyúlnak és akkor, mikor a töltényágyban töltény van, vagy mikor abba töltényt betolunk, a záródu­gattyú zárt állapotánál vagy annak záró mozgásánál akként mozdulnak el, hogy a fegyver külsején széles és szembetűnő fö­lületek váljanak láthatókká, melyek a fegy­ver töltési állapotát jelzik. Igen fontos a találmány szempontjából az, hogy a töl­tényágyba nyúló résznek lejtős fölfutó fö­lületei legyenek, melyek a töltény palást­fölületére vagy peremére fekszenek és így a fegyver töltési állapotának jelzésére föl­tűnő, látható, esetleg tapintható jelet ad­janak. A találmány tárgyát előnyösen akként foganatosítjuk, hogy a jelző emelő vagy evvel egyértékű tag egyidejűleg hüvelyki­vonó gyanánt is szerepeljen, illetőleg a hü­velykivonót képezzük ki és rendezzük el akként, hogy az a töltési állapotot jelezze. Hogy a töltési állapot lehetőleg föl­tűnő módon legyen jelezhető, megfelelő emelős áttevéseket is alkalmazhatunk, me­lyek segélyével a töltény bedugásánál el­mozduló tag aránylag kismérvű mozgását a jelző tagra mint igen nagy elmozdulást vihetjük át. Eme berendezés alapelve a csatolt rajz 1. és 2. ábráján látható, mely a fegy­ver töltényágyának vízszintes metszetét ábrázolja a jelző tagnak két, a fegyver töltött és töltetlen állapotának megfelelő helyzeténél. A 3. és 4. ábra függélyes metszetben ugyancsak két állásban ábrázolja a hüvely­kivonó gyanánt kiképezett jelző tagot és a fegyver töltényágyát, míg az 5. és 6. ábra a 3., illetve 4. ábrához tartozó két oldalnézet.

Next

/
Thumbnails
Contents