29637. lajstromszámú szabadalom • Szivarkahüvelytöltőgép

Mejjyelent 1904. évi márczius hó 10-én. MAGY SZABADALMI KIR H1VATAL SZABADALMI LEI KAS 29687. szám. X/C. OSZTÁLY. Szivarkahüvely-töltő gép. WOJCIECHOWSKI JAKAB TECHNIKUS VARSÓI LAKOS JOGUTÓDJA PATTERSON RUFUS LENOIB NEW-YORKBAN. A szabadalom bejelentésének napja 1902 január hó 25-ike. Jelen találmány tárgyát szivarkahüve­lyek töltésére szolgáló gép képezi, mely nagy teljesítőképessége, a hüvelyek tölté­sének pontossága és a dohányszálaknak a szivarkákban való előnyös irányítása által tűnik ki az eddigi gépek fölött. Ezen előnyök a dohány tökéletesített táplálásából s a sajtolóformának különle­ges szerkezetéből erednek, a mely sajtoló formában a dohány rövid hengeralakba saj­toltatik és így előkészítve vezettetik a hü­velyekbe, továbbá a hüvelyek adagolására szolgáló szerkezetből, mely a hüvelyeket, azok megsértése nélkül, egyenként az em­lített sajtolóforma kivezető csövére il­leszti. A találmány tárgyát képező gép a mel­lékelt rajzokon van föltüntetve, a melyen 1. ábra a gép oldalnézete, 2., 3. és 4. ábra az 1. ábra részletei, 5. ábra a gép fölülnézete, 6. ábra a gép elölnézete (az 1. ábra bal­ról nézve) a hüvelyek fölvételére szolgáló tartály nélkül, 7. ábra a dohányt szállító végnélküli szalag megállítására szolgáló szerkezet, 8., 9. és 10. ábra a 7. ábra egyes met­szetei, 11. ábra a gép asztalának fölülnézete a dohányadagoló és sajtoló készülék, továbbá a hüvelytartály levétele után, 12—19. ábrák a 11. ábra részletei, 20. ábra a hüvelytartály és a sajtoló­forma oldalnézete nagyobb léptékben, 21. ábra a 20. ábra fölülnézete a hüve­lyek eltávolítása után, 22. ábra a sajtolóforma oldalnézete (a 20. ábra jobb oldaláról), 23. ábra a 21. ábra e—f vonala szerinti metszet, 24. ábra a hüvelytartály oldalnézete (a 20. ábra baloldaláról), 25. ábra a hüvelyek rázására szolgáló szerkezet közlőműve, 26. ábra a dohánynak a szalagról a saj­tolóformába való átmenetelét föltüntető részlet. A gép hajtását az (a) tengelyre ékelt (b) szíjkorongról nyeri. Az (a) tengely még a laza (c) szíjkorongot és a (d) lendítőke­reket hordja. A dohány táplálására a szé­les (e) végnélküli szalag szolgál (5. ábra), a melyre a dohányt kézzel rétegezzük, kö­rülbelül 1—2 cm. magasságban. Az (e) sza­lag a fölső (f) asztal egy megfelelő négy­szögletes kivágásában fekszik, mely kivá-

Next

/
Thumbnails
Contents