28342. lajstromszámú szabadalom • Ütközőpárnás mély fúróberendezés

Megjelent 1903. évi szeptember lió 24-én. MAGY SZABADALMI KIR HIVATAL SZABADALMI LEI RAS "28342. szám. XXI/e. OSZTÁLY. Ütközó'párnás mélyfúró berendezés. GROSS FRIGYES MÉRNÖK SCHÖNEBERGBEN. A szabadalom bejelentésének napja 1903 január hó 14-ike. A találmány tárgya egy mélyfúró beren­dezés, melynél a fúrószerszám szabadon függ a fúrólyukban és súlya egy vagy több ütköző által van kiegyenlítve. A hajtómű nem hat közvetlenül a szerszámra, hanem az ütközőkre, a mennyiben a hajtómű eze­ket fölváltva megfeszíti és ismét szaba­don bocsátja, úgy hogy a szerszám lengé­seknek indul, melyek növekednek, mikor a fúró a fúrólyuk fenekét éri. A kitűzött czél elérésére légpárnás ütközők különösen előnyösek, de lehet ezek hatását rúgókkal is támogatni, vagy pedig kisebb berende­zéseknél a légpárnás ütközőket teljesen rugókkal helyettesíteni. Igen megbízható lesz a berendezés ak­kor, mikor egy léghenger dugattyúját kö­tél vagy más hasonló tag útján kötjük ösz­sze a fúrószerszámmal, a hengert pedig ide-oda mozgásnak indítjuk, mikor az moz­gását a légpárnák közvetítésével a szer­számmal összekötött dugattyúra viszi át. Eme fúróberendezés egy kiviteli alakja látható a csatolt rajzokon. Példaképen föltételeztük, hogy az (a) szerszám egy (b) kötélen függ, mely a (c) dobra van föl­tekercselve. A dob a (d) dugattyúra van szerelve, mellyel a (dl) dugattyúrúd út­ján áll kapcsolatban. A (d) dugattyú az (e) hengerben mozog, ez pedig az (m) áll­vány (1) vezetékeiben tolható el. Az (e) henger föl- és lefelé mozgását az (f) hajtótengely idézi elő, mely két (g) for­gattyú és (gl) hajtórúd útján közvetlenül hat a hengerre. Az (e) hengernek (h) közfala van, mely azt két kamrára osztja, a henger alsó kam­rájában egy második (i) dugattyú van el­helyezve, melynek (il) dugattyúrúdja az (m) állvány (i2) keresztgerendájával me­rev kapcsolatban áll, tehát mozgást nem végezhet. Az (e) hengert fölül az (el), alul az (e2) hengerfödél zárja el. Ha már most az (f) hajtótengely a hen­gert valamely föl nem tüntetett módon ide-oda mozgatja, a (d) dugattyú ugyan­csak föl- és lefelé kénytelen mozogni és mozgása lényegesen fog az (o p) légpárnák feszültségétől függeni. Ha a szerszám köz­vetlenül a (d) dugattyúra szerelt dobon függ, akkor a szerszám emelésénél az alsó (p) légpárna is figyelembe fog jönni, le­felé mozgásánál pedig, vagyis mikor a hen­ger mozgásiránya lökete fölső végpontjá­ban fordul meg, az (o) légpárna a (d) dugattyú és a vele kapcsolt részek tétlen­ségét fogja elpusztítani és a dugattyú moz­gásirány változását rugalmassá tenni.

Next

/
Thumbnails
Contents