28323. lajstromszámú szabadalom • Változtatható fordulatszámmal járó gáz- vagy gőzturbina

Megjelent 1903. évi szeptember lió 22-én. MAGY. ^^ KIR. SZABADALMI JGBB HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 28B2B. szám. V/d/3. OSZTÁLY. Változtatható fordulatszámmal járó gáz- vagy gőzturbina. STUMPF JÁNOS TANÁR BERLINBEN. A szabadalom bejelentésének napja 1903 február hó 19-ike. Sok üzemnél, pl. hajtógépeknél, szivattyú­telepeknél és hasonlóknál gyakran kívánatos a hajtógép fordulatszámának módosítása. Ha a hajtógép gőz- vagy gázturbina, a fordulatszám változtatása sokféle kellemet­lenséggel jár, amennyiben a fúvókák és a turbinakerék lapátjai által képezett szög egy bizonyos fordulatszámnak megfelelően van megválasztva és amennyiben a fordulat­szám megváltoztatásánál tetemes energia­veszteségek lépnek föl annak következté­ben, hogy a fúvókák hajlásszöge nem felel meg eme fordulatszámnak. A gőzsebesség, a turbinakerék kerületi sebessége és a fú­vókákból kiáramló gőzsugár hajlásszöge, illetve a turbinakerék lapátján külső végé­nek hajlásszöge között ugyanis bizonyos szigorúan meghatározott viszony áll fönn, mely a sebesség diagramm alapján állapít­ható meg. A föntebb jelzett energiaveszteségek a találmány szerint gáz- és gőzturbináknál akként kerülhetők el, hogy több, különböző hajlásszögű lapátokkal ellátott turbinakere­ket alkalmazunk egymás mellett. Ekkor a turbina üzemviszonyait a fordulatszámnak megfelelően akként szabályozhatjuk, hogy különböző fúvókákat alkalmazunk, vagyis oly fúvókákat használunk, melyek alakja 1 | azonos, de melyek a turbinakerékhez illetve ennek lapátjaihoz különböző szögek alatt hajlanak, mikor az egyes lapátok, illetve lapátcsoportok alakját a különböző sebességdiagrammoknak megfelelően kell megszabni. Ily fúvókákat azonban csakis parcziális turbináknál lehet egyszerű módon > alkalmazni, míg teljes kerületükön fúvókák­kal ellátott turbináknál azok alkalmazása nehészségekbe ütközik. Igen egyszerű módon lehet ezeket a viszonyokat létesíteni, ha annyi lapátcso­portot alkalmazunk, ahány féle fordulat­számmal akarjuk a turbinát járatni, eme különböző lapátcsoportok lapátjainak alakját a sebességdiagrammoknak megfelelően szab­juk meg. A lapátkoszorúk egy vagy több korongon lehetnek megerősítve, mely utóbbi esetben vagy a korongokat lehet a tengely irányában akként eltolni, hogy az épen kívánt fordulatszámnak megfelelő korong kerüljön a fix fúvókákkal szembe, de lehet megfordítva egy tengelyirányban el nem tolható turbinakereket is alkalmazni és a fúvókakoszorút eltolbatóan szerelni. Ép így lehet oly czélból, hogy a sebességváltozta­tás finomabb fokozatokban történhessék, eltolható turbinakereket és eltolható fúvóka­koszorút is alkalmazni, mi természetesen

Next

/
Thumbnails
Contents