27283. lajstromszámú szabadalom • Eljárás tojás konzerválására

Megjelent lí)03. évi jtinius hó £-án. MAGY » SZABADALMI SZABADALiMI LEIRAS 27283. szám. I V/e. OSZTÁLY. Eljárás tojás konzerválására. SCHULTZ RÓBERT MÉRNÖK BERLINBEN, Bejelentésének napja 1902 november hó 25-ike. Elsőbbsége 1901 deczember 31-töl kezdődik. A jelen találmány tojás konzerválására alkalmas eljárásra vonatkozik, mely kon­zerválás azon alapszik, hogy a tojást, ismert módon, a pórusok elzárása által tartjuk frissen. Ugyané czélra szolgáló egyéb ismert el­járásoktól, többek közt a dextrinnel való konzerválási módtól, a jelen eljárás abban különbözik, hogy a tojás konzerváló födő­rétege oly keményítőből (burgonya-, ten­geri-, rizs-, buzakeményitőből stb.) áll, mely «oldható keményitő» néven ismeretes és mely dextrin képződése nélkül nedves vagy száraz úton állíttatik elő. E kemé­nyítő hideg vízben oldhatatlan, ellenben forrásban lévő vízben csirizképződés nél­kül oldható, mikor is tökéletesen tiszta és szagtalan folyadékot szolgáltat, mely kihű­lés után kenőcs- vagy krémszerű, fehér szinű masszát képez. E masszát használjuk föl már most a jelen találmány értelmé­ben a konzerválásra. Az eljárás foganatosításának czélszerű módja a következő: Az oldható keményítőt olyan arányban, hogy minden 100 rész vízre 25—35 rész keményítő jusson, vízben forrásig hevítjük, mire a keményítőt föloldódása után a for­rási hőfokon még körülbelül 30 perczig főzzük. Ez oldatot azután edényekben kihűlni hagyjuk. Hogy most a tojást ezen kenőcs vagy krémszerű masszával preparáljuk, ezt lehetőleg finoman elosztva a tojásra ken­jük. Száradás alkalmával a tojásra jól ta­padó láthatatlan és teljesen szagtalan födőréteg képződik, mely a levegő elzárása mellett a tojást tökéletesen konzerválja a nélkül, hogy a tojástartalom ize vagy az egészségre ártalmatlan alkatrészei a ke­ményítőnek az egészségre ártalmatlan anyaga folytán valami változást szenved­nének. Friss tojások, melyek a fönt ismer­tetett módon kezeltettek, még 4—6 hó múlva is élvezhetők nyers tojások gyanánt és friss tojások módjára bárminő ismert czélra fölhasználhatók, sőt a tojásfehérjé­ből habot is verhetünk. A tojások szétpuk­kanása főzés közben be nem következhetik, mert a födőréteg a főzésnél újból fölol­vad. A konzervált tojást nem lehet a friss­től megkülönböztetni, mert a konzerváló födőréteg sem szemmel észre nem vehető,

Next

/
Thumbnails
Contents