27007. lajstromszámú szabadalom • Explóziós mótor a tüzelőanyagnak befecskendezésére szolgáló külön gázkamarával

.Megjelent 1903. évi április hó 17-én. MAGY SZABADALMI KIR. HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 27007. szám, V/d/3. OSZTÁLY. Explóziós mótor a tüzelő anyagnak befecskendezésére szolgáló külön gázkamrával. HASELWANDER FRIGYES ÁGOST MÉRNÖK RASTATTBAN. Bejelentésének napja 1902 julius hó 11-ike. Elsőbbsége 1901 január 11-töl kezdődik. Olyan explóziós motoroknál, melyeknél a tüzelő anyag a sűrített levegővel csak röviddel az expanzió megkezdése előtt ke­verődik össze, egy készülékre van szükség, mely a tüzelő anyagot bizonyos energiával szétosztja és a gyújtótérben lévő sűrített levegőbe befecskendezi. Ilyen pl. egy lég­szivattyú. Jelen találmány, a gép árát növelő ezt a készüléket azáltal teszi fölöslegessé, hogy a befecskendezéshez és szétpermetezéshez szükséges levegőt, melynek feszültsége kell, hogy nagyobb legyen, mint a kompresszió végén a gyújtótérben uralkodó nyomás, a megelőző expanziólöket alatt a tüzelő térből veszi. Alábbiakban az új szerkezet és működési mód példaképen egy négyütemű motornál van lényegében megmagyarázva, melynek a mellékelt rajz 1. ábráján egy példaképeni foganatosítási alakja hosszmetszetben van föltüntetve. Ezen foganatosítási alaknál egy az (y) hengerfejben kiképezett (1) gázkamra az (a, b) szelepekkel elzárható csatornák út­jain közlekedik a folyékony tüzelő anyag szétpermetezésére szolgáló befuvató készü­lékkel és a (v) gyújtótérrel. A befúvató ké­szülék egy (d) fúvókából áll, mely úgy vau az (n) szelepszekrénybe becsavarva, hogy a (d) fúvóka és (t) szelep közt egy (i) tér marad, mely a (t) szelepen átmenő folyé­kony tüzelő anyag fölvételére szolgál. A gépnek többi alkatrésze úgy mint a (k) dugattyú, (z) henger, az önműködő (s) lég­bevezető szeleppel ellátott (y) hengerfej, továbbá a rajzban föl nem tüntetett forgaty­tyús szerkezetet, a vezérmű, a kifúvató szelep stb. a szokásos módon vannak el­rendezve ós egymással összekapcsolva. A munkafolyamat már most a következő : A (k) dugattyúnak szívólöketénél az (s) szelepen át friss levegő hatol be a (v) gyújtótérbe illetve a (z) hengerbe; ezzel egyidejűleg az (o) vezetéken, az (n) szelep­szekrénynek fúratán és a (t) szelepen át tüzelő anyag jut a (d) fúvóka és (t) szelep közötti (i) térbe s ennek fenekén, s a fú­vókának az (i) tér aljára nyiló derékszög alatt elágazó csatornának alsó ágában le­rakódik, mivel egyrészt az (i) tér köbtar­talma többszörösen nagyobb mint a beszí­vott csekély tüzelőanyag-mennyiség és más­részt a fúvóka függélyes fala a tüzelő anyagnak a gyújtótérbe való beszívását meggátolja, Ha a fúvóka függélyesen áll, akkor ez úgy módosítandó, illetve alakí­tandó, hogy a tüzelő anyagnak az (i) tér-

Next

/
Thumbnails
Contents