26759. lajstromszámú szabadalom • Szerkezet lámpáknak himbáló gőzekék és hasonlókon való fölfüggesztésére

Megjelent lOöii. évi marczins lió 16-án. MAGY SZABADALMI KIR. HIVATAL SZABADALMI LEI RAS 26759. szára. X'a. OSZTÁLY. Szerkezet lámpáknak himbáló gőzekék s hasonlókon való fölfüggesztésére. ZEHETMAYR JÁNOS CS. ÉS KIR. JÓSZÁGFÖLÜGYELŐ SMIRICBEN. A szabadalom bejelentésének napja 1902 julius hó 26-ika. Jelen találmány tárgyát képező szerke­zet bárminő lámpáknak himbáló gőzekéken való fölfüggesztésére szolgál s oly módon van elrendezve, hogy a főbarázda mindig meg legyen világítva. A fényhatást czél­szerűen billenő reflektorok növelik s a lámpát, mely a nagy barázdakerék fölött van fölfüggesztve, az utóbbin elrendezett rugók védik meg a rázkódásoktól. A mellékelt rajzlapokon egy acetylénvi­lágításra berendezett lámpa van föltüntetve és pedig az 1. ábrán elülről nézve, a 2. ábrán oldalnézetben, míg a 3. ábra a billenő szerkezet fölülnézete, a 4. ábrán ezen szerkezet a másik oldal felé elforgatott reflektorokkal látható s az 5. ábrán egy himbáló gőzeke a rászerelt szerkezettel együtt van bemutatva. Az 1. és 2. ábra szerint az (1) lámpa három alsó (2) rúgó s egy fölső (3) rúgó között egy helytálló (4) tengelyen függ, mely az ekevázon elrendezett s a nagy barázdakerék fölött kiemelkedő (5) ke­retbe s az utóbbiból vízszintesen kiálló (6) tartókon (7 8) csapágyakba van be­á<i (4) tengely külső végén (9) gyűrű xog.ai helyet, melyen (10) csavar­anya és (11) szög segélyével az egyoldalú háromszög alakjával bíró (12) tárcsa van megerősítve. Ezen tárcsa mindegyik csú­csából egy-egy (13) drótkar nyúlik lefelé, mely karok alul egy (14) bádoggyűrűt tar­tanak s ily módon a lámpa számára kosa­rat képeznek. A lámpa a (11) szögnek egy fúratában a (3) rúgón függ, míg alul a (14) gyűrű (2) rúgói közé van erősítve, úgy hogy rázkódások és lökések ellen teljesen biztosítva van. Ezen lámpa acetylénnel, benzinnel s más fényfejlesztő gázzal, va­lamint elektromossággal is világítható. A gáztartó vagy akkumulátor minden esetben czélszerűen a nagy barázdakerék tenge­lyére van ágyazva. Jelen esetben a világítás acetyléngázzal történik, mely a tengelyre ágyazott (a) fejlesztőkészűlékből tömlő segélyével vagy más alkalmas módon vezettetik a lámpába. Ezen tömlő az (1) lámpa (40) lángzócsövé­nek (39) szakaszába torkol, a hol a lángzó­cső egyúttal a lámpa többi részeit is tartja és a lámpa ezen csőre a (3) rúgó és a kosár között van fölfüggesztve. A (4) tengely (9) gyűrűje mögött a (35) fülek segélyével egy kettős reflektor van a (4) tengelyre tolva, és pedig oly módon, hogy mindig két-két (15) kar van egy (16) reflektortárcsával lefelé irányítva, míg a

Next

/
Thumbnails
Contents