26322. lajstromszámú szabadalom • Forgó többhengeres kapcsolt gőzgép

Megjelent 190S. évi január lió 23-én. MAGY. KIR SZABADALMI HIVATAL SZABADALMI LEIRAS 26822. szám. V/d/l. OSZTÁLY. Forgó, többhengeres kapcsolt gőzgép. JOH. FRIEDB. WALLMANN & C° GÉPGYÁRI CZÉG BERLINBEN ÉS HEPPE KÁROLY GÉPÉPÍTŐ SCHILTIGHEIMBAN. A szabadalom bejelentésének napja 1902 augusztus hó 4-ike. A találmány tárgyát többhengeres kap­csoltgőzgép képezi, mely járműveknél (gyors járású gőzkocsik) dynamóknál, cséplőgépek­nél, szivattyúknál atb. alkalmazható. A gép forgódugattyúkkal ellátott egy magasnyomású és három kapcsolt henger­ből áll; a dugattyúkat egy vagy két tengelyre lehet szerelni, hogy közvetlenül a hajtó, il­letve horgonytengelyre hassunk. A magasnyomású henger átmérője egyenlő a három kapcsolt henger átmérőjével; a kap­csolt hengerek mélysége sorban 10-10%­kal nagyobb. A magasnyomású henger kiöm­lésónek keresztmetszete 150%-kal nagyobb, mint a beömlése és a tolattyúcsatornáé, míg ezek a kapcsolt hengereknél egyenkint 10%-kal nagyobb keresztmetszettel bírnak, mint a magasnyomású henger; ennélfogva a beömlés, illetve kiömlés, keresztmetszete a negyedik hengernél 30%-kal nagyobb, minta magasnyomású hengernél. A mellékelt rajzban a találmány egy foganatosítási alakja van ábrázolva, és pedig 1. ábrán az egyik henger keresztmetszete, melynél a tolattyú alsó állásában van; 2. ábrán az 1. ábra A—B szerint vett keresztmetszete ; 3. ábrán a henger és tolattyúcsatorna fö­lülnézete; 4. ábrán a fedő fölülnézete és 5. ábrán a tolattyú oldalnézete; 6. ábra a forgó dugattyú állását tűnteti föl röviddel az első fordulat bevégzése előtt; 7. ábra sematikusan ábrázolja az összes dugattyú és tolattyúállásokat abban a pilla natban, melyben a gőz (I) hengerből (II) hengerbe kipuffog, illetve expandál; 8. ábra egy másik foganatosítási alakot tűntet föl, melynél a gép egy külön hajtó­tengelyre hat. Az (a) hengerek mind egyenlő átmérő­jűek, azonban, mint a 8. ábrán (a, al, a2, a3)-nál látni lehet, egyenlő mértékben 10%­kal nőnek, (b) dugattyú exczenteralakkal bír és úgy van berendezve, hogy a (c) tolattyút már elzárta, ha a gőz kipuffog, illetve expanzióra jut, amint azt a 7. ábrá­ból látni lehet, (a) magasnyomású henger­nél a (d) gőzkiömlés keresztmetszete 150%­kal nagyobb, mint az (f) gőzbeömlésé és (g) tolattyúcsatornáé ; ezen keresztmetszetek sorban 10°/0 -kal nagyobbak lesznek, úgy hogy (d3) kiömlés (7. ábra) 30%-kai na­gyobb, mint (d) kiömlés és épúgy (f3) be-

Next

/
Thumbnails
Contents