25796. lajstromszámú szabadalom • Vasvázas pad, faüléssel és támlával

Megjeleni 1902. évi november lió 19-én. MAGY. gÉ| KIR. SZABADALMI j||jp| HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 25796. szám. XVI/f. OSZTÁLY­Vasvázas pad faüléssel és támlával. BUCHWALD SÁNDOB VASBUTOBGYÁBOS BUDAPESTEN. A szabadalom bejelentésének napja 1902 április hó 16-ika. A találmány tárgyát egy vasvázas pad | képezi, melynek ülése és háttámlája fából j készül és mely még akkor sem esik szét, j ha a farészek elkorhadnak, vagy ha a fa-és vasrészek között a kapcsolat megrongá­lódik. A régebb ilynemű padok két oldaltartó­ból állottak, melyeket az ülés és háttámla deszkái kötöttek össze egymással. Ennek az volt a következménye, hogy a jelzett ré­szek kapcsolására szolgáló csavarok a pad terhelésénél a fal behajlása következtében a fára káros nyomást gyakoroltak, ennek következtében egyrészt meglazultak, más­részt pedig a víz behatolását lehetővé tevő hézagokat létesítettek, úgy hogy a pad fa­részei a víz hatása alatt csakhamar elkor­hadtak, a pad pedig szétesett. Enyhítették eme hátrányokat az ülés és oldalrészek kö­zött alkalmazott merevítő rudak, de miután ezek is egyrészt a vasrészekhez, másrészt a farészekhez voltak kötve, a föntebb jel­zett hátrányok, bár kisebb mértékben, de mégis fölléptek. A találmány tárgyát képező padnál a vasrészeket kiilön vasrudak kötik össze, melyek a vasvázat a farészek elkorhadása után sem engedik szétesni és melyek oly módon lévén elrendezve, hogy a farészek megtámasztására is szolgálnak, a farészek i behajlását, tehát a fa- és vasrészek között | alkalmazott kötések meglazulását is meg­gátolják. A csatolt rajzon az 1. ábra a találmány szerint szerkesztett pad oldalnézete, a 2. ábra annak elölnézete, a 3. ábra hátulné­zete és a 4. ábra fölülnézete. A pad két vasból készült (a) oldalrésze egymással, esetleg a közöttük elrendezett, egy vagy több (b) középrésszel szögletvas­ból készült rudak útján vau összekötve. A (b) középrészek vagy teljesen úgy vannak kiképezve, mint az (a) oldalrészek, vagy pe­dig annyiban térnek el ezektől, hogy kar­támasztékkal ellátva nincsenek. A két (a a) oldalrész mindegyike a rajz szerint a (b) középrésszel van a szöglet vas­rudak útján összekötve, a kapcsolatot három (c, d) és (e) szögletvas létesíti, melyek kö­zül az egyik (c) az ülés mellső élén, a má­sik (d) az ülés hátsó élén és a harmadik (e) a (g) háttámla alatt nyúlik végig. A szögletvasak (i, k) és (1) merevítők segélyé­vel vannak az (a, a) oldalrészekkel és (b) középrésszel összekötve. A mellső (c) és a fölső (d) szögletvas (i), illetve (1) merevítői különálló darabokat képeznek, míg a hátsó (d) szögletvas (k) merevítői egy a szöglet-

Next

/
Thumbnails
Contents