25796. lajstromszámú szabadalom • Vasvázas pad, faüléssel és támlával

vasra szögecselt és végein megcsavart és lehajlított lemezvasból vaunak kiképezve. Minthogy a szélső (f) ülésdeszkák egész hosszúkon a (c d) szögletvasra fekszenek, azok a padon íilő személyek terhe alatt egyáltalában nem hajolhatnak be. A (c, d) szögletvasak ezenkívül a (h) lemezvasak útján össze vannak egymással kötve, úgy hogy ezek a lemezvasak a középső ülés­deszkákat is alátámasztják és ezek behaj­lását is meggátolják. A mondottakból világos, hogy a pad a terhelés hatása alatt nagyobb alakváltozá­sokat nem szenvedhet, ezért a bevezetőleg jelzett előnyöket igen biztosan érhetjük el. SZABADALMI IGÉNYEK. 1. Vasvázas pad faíiléssel és támlával, az­által jellemezve, hogy a pad vasból ké­szült (a) oldalrészeit három (c, d, e) szögvas köti össze egymással, melyekre a szélső (f) ülésdeszkák, illetőleg (g) hát­támla-deszka ráfekszenek és melyek a különálló darabokat képező (i. 1) illetve egy a (d) szögletvasra szegecselt (k) lapos­vasból kiképezett merevítők útján vannak az (a) oldalrészekkel, a középső ülésdesz­kákat megtámasztó (h) laposvasak útján pedig egymással összekötve. 2. Az 1. alatt védett pad egy kiviteli alakja, melynél a (c, d, e) szögletvasak nem közvetlenül, hanem az (a) oldalrészekhez hasonló és a szögletvasakkal szemben ugyancsak merevítők segélyével a kellő helyzetben biztosított (b) középrészek közvetítésével vannak összekötve. (1 rajzlap meüéklettel.) PALLAS RÉSZVÉNYTÁRASÁG NYOMDÁJA 8UOAPE8TSN

Next

/
Thumbnails
Contents