25675. lajstromszámú szabadalom • Gép gyapotnak szivarkák szopókáiba való beillesztésére

Megjelent I90SÍ. évi november hó 5-én. MAGY. KIR. SZABADALMI HIVATAL SZABADALMI LEIRAS 25675. szám. x/c. OSZTÁLY. Gép gyapotnak szivarkák szopókáiba való beillesztésére. PATTERSON RUFUS L. NEW-YORKBAN, MINT RAKOWITZKY SRUL DÁVID S. TECHNIKUS VILNAI LAKOS JOGUTÓDA. A szabadalom bejelentésének napja 1902 április hó 2-ika. A jelen találmány tárgyát gép képezi, melynek segélyével szivarkák szopókáiba gyapotot vagy más hasonló anyagot illesz­tünk be oly czélból, hogy ezen anyag meg­akadályozza a dohánynak a szopókán át való kihullását és egyúttal magába szívja a nikotint. A jelen találmány tárgya a mellékelt rajzokban egy foganatosítási alakjában van föltüntetve. Az 1. ábra a gép fölülnézetét láttatja; a 2. ábra oldalnézet; a 3. ábra végnézete és a 4. ábra részletrajz. Az (1) rúd (2. ábra) tetszőleges módon ide-oda járó mozgásba hozatik és a lefelé nyúló (2) kart hordja, mely a két rész­ből álló és hosszában szabályozható (3) rúd­dal csuklósan van összekötve. A (3) rúd másik vége a (4) emeltyűvel van össze­kötve, mely a gépnek (7) asztallapjára erősített (6) kengyelben ágyazott (5) csap körül forgatható. A (4) emeltyűnek fölső (8) részében a (9) peczek van elrendezve, mely a (7) asz­tallapra erősített (13) vezetékben csúszó (12) szánra erősített (11) lemez alsó vé­gén kiképezett (10) villával kapcsolódik. A (11) lemezben ezenkívül a (14) ho­rony van kiképezve, melybe egy ollónak egyik (16) szárán elrendezett (15) peczek nyúl be. Az olló (17) csapja a gép asztal­lapjára erősített csapágyba van szerelve. Az ollónak (18) szára az asztallaphoz van erősítve. Az ollónak két szárát a (19) rúgó (1. ábra) szorítja egymáshoz, mely egy csavar­anya segélyével feszültségében szabályoz­ható. A (11) lemezhez a (20) lemez van meg­erősítve, melyben a (21) hasíték van ki­képezve; ezen hasítékba az asztallapra erő­sített (24) vezetékben csúszó (23) szánon elrendezett (22) peczek nyúlik be. A (23) szán a meghajlított (25) kar se­gélyével a (26) vályút hordja, mely ter­mészetesen a szánnal együtt mozog. A vályú oldalai a (27) alsó végük felé fokozatosan gyűrűalakot vesznek föl, míg másik végük (28)-nál ki van szélesítve, hogy a gyapotot könnyebben lehessen a vályú csatornájába tolni. A vályú ezen vége alatt a (29) tartály van elrendezve, mely az asztallaphoz van erősítve és a gépbe adagolt gyapot befo­gadására szolgál.

Next

/
Thumbnails
Contents