23828. lajstromszámú szabadalom • Postazsákzár

Megjelent 1902. évi márczius hó 29í)-én. SZABADALMI LEÍRÁS 28828 szám. XX/H. OSZTÁLY. Postazsák-zár. AUSPITZ FERENCZ GÉPSZERKESZTŐ BUDAPESTEN. A szabadalom bejelentésének napja 1901 október hó 11-ike. Jelen találmány tárgyát egy postazsák- t zár képezi, a mely a mellett, hogy igen egyszerűen, gyorsan és biztosan kezelhető, megfelel mindazon követelményeknek, a melyek az ellenőrzés szempontjából teljes biztonságot nyújtanak. A mellékelt rajzon a jelen találmány tár­gyát képező postazsákzár két példaképem ; kiviteli alakban van föltüntetve, és pedig ! az 1—6. ábrán az egyik, a 7—9. ábrán a másik kiviteli alak lát- | ható. Az 1. ábra a nyitott zárat mutatja, rész­ben metszetben, részben nézetben, a 2. ábra a postazsák befogadását oldal­nézetben, a 3. ábra ugyanezt keresztmetszetben, a 4. ábra a lakatszerkezetet fölülnézet­ben, az 5. ábra a lezárt lakatszekrényt fölülné­zetben, a 6. ábra az 1. ábrán látható (1) kart elöl­nézetben tünteti föl, a 7. ábra a másik kiviteli alaknál alkal­mazott lakatszerkezetet fölülnézetben, a 8. ábra az ehhez tartozó lezárt lakatszek­rényt fölülnézetben, és a 9. ábra a nyitott zárat oldalnézetben mutatja be. A (2) lakatszekrényben van elhelyezve a két (3) retesz, a melyeket egymás felé a (4) csapokra helyezett (5) rugók szoríta­nak. Ezen rugók egyik vége a (2) szek­rényhez, míg másik vége a (3) reteszekhez támaszkodik. A (3) reteszek a (6) szögek körül elfordulhatnak és közöttük van elhe­lyezve a (7) kulcsszög, a melyre a kul­csot rátolva, a reteszek egymástól elfor­gathatok. A lakatszekrényben lehet még megfelelő számú mintázott (8 9) lemezt el­helyezni, a melyekhez képest azután a kulcs szakála megfelelő alakkal bír. A lakatszek­rény egy (10) lappal van lezárva, a mely a (11) csavarokkal van leerősítve és egy a kulcsszakálnak megfelelő (12) kivágással bír. Ezen (10) lap és a lakatszekrény fölső, alkalmasan kivágott lapja között egy kis hézag van (1. ábra), a melybe papiros vagy más használatos lap tolatik be. A lakat­szekrény alsó lapja a (13) nyelv részére ki van vágva, míg ezen lap másik részére egy (14) kar van ráerősítve, a mely kar befelé hajtott végére az (1) zárókar fo­roghatóan van ráerősítve. Az (1) zárókar (15) bordája a forogható megerősítés he­lyén (16) kivágással bír, s így a forgási pont a kivágás hossza szerint változik, míg a borda másik végén a (13) nyelv foglal helyet. Az (1) kar a lakatszekrény felé néző ré-

Next

/
Thumbnails
Contents