23544. lajstromszámú szabadalom • Kapcsolási elrendezés központkapcsoló vezetékhez

Megjelent 19Q2. évi február lió 19-én. MAGY. i KIR SZABADALMI HIVATAL szabadalmi leiras 23544. szám. vil/j. OSZTÁLY. Kapcsolási elrendezés központkapcsoló vezetékhez. SIEMENS ÉS HALSKE RÉSZVÉNYTÁRSASÁG CZÉG BERLINBEN, BÉCSBEN ÉS BUDAPESTEN. A szabadalom bejelentésének napja 1901 augusztus hó 13-ika. A találmány tárgya egy új kapcsolási el­rendezés párhuzamosan elágaztatott sok­szoros kapcsolókkal bíró központkapcsoló vezetékekhez és czélja az, hogy a központ­kapcsoló vezetékeket mindaddig elfoglal­taknak tüntesse föl, míg azok az azok által összekötött központok egyikén is dugaszolva vannak. Ezt a találmány szerint akként érjük el, hogy mindkét központon a kapcsolódugó bevezetésével egy-egy telepet kapcsolunk a központ összekötő vezetékhez, melyek eme vezeték elfoglaltságát jelző relaist ugyanúgy befolyásolják, úgy hogy arelais az illető vagy a távolfekvő központ tele­pének hatása alatt a vezetéket mindaddig elfoglaltnak tünteti föl, míg a vezeték az egyik vagy másik vagy mindkét központon dugaszolva van. Hogy azonban egyidejűleg a végjelzés az első központ állapotától függésben önmű­ködően legyen adható, a két központi tele­pet akként méretezzük és akként kapcsol­juk be a dugózsinórba, hogy mikor azokat a központkapcsoló vezetékhez kötjük, ellen­tétes hatást gyakoroljanak és a távolfekvő központon alkalmazott végjelzőberendezésre befolyással ne legyenek, hanem a végjel csak akkor létesüljön, mikor a dugó kihú­zása által az első központot az összekötő vezetékről lekapcsoljuk. A csatolt rajzon példaképen egy központ­kapcsoló vezeték elrendezés látható, mely két (A) és (B) előfizető vonalvezetékét köti össze egymással az (I) és (II) központon át. (I) az (A) előfizető által az ismert mó­don, az (a) fölhívójel működtetésével föl­hívott központ. A fölhívást kapó kezelő egy dugópár (b) kérdődugóját a vonalveze­ték kérdőkapcsolójába dugja és a rajzon nem ábrázolt készülékei segélyével a kér­dezést végezi. Ha már most az előfizető a (II) központ valamely előfizetőjével kiván beszélni, az (I) központ kezelője a (d dl) dugózsinóron át összekötött dugópár (ccl) vizsgálódugóját a (II) központra vezető központkapcsoló vezeték (f) kapcsolójába dugja. A még nem rajzolt telefonváltó köz­vetítésével a (h hl) csillapítócséve között lánczolatosan bekapcsolt (g) telep van a (d dl) dugőzsinór két ága közé áthidalásba beiktatva, mely áthidaló vezeték két pár­huzamos ágába a végjelzést adó (i) gal­vánoszkop és a (k) ellenállás van bekap-

Next

/
Thumbnails
Contents