23466. lajstromszámú szabadalom • Eljárás igen tiszta konczentrált czukorlének és tápanyagokban dús vízszegény maradékoknak czukorrépából való nyerésére víz alkalmazása nélkül

Meg-jelent 1902. évi február hó 7-én. MAGY SZABADALMI SZABADALMI LEIRAS 23466. szám. IV/d. OSZTÁLY. Eljárás igen tiszta, konczentrált czukorlének és tápanyagokban dús. vízszegény maradékoknak czukorrépából való nyerésére víz alkalmazása nélkül. BAERMANN ARTHUR MÉRNÖK BERLINBEN. Pótszabadalom a 21846. sz. szabadalomhoz. Bejelentésének napja 1901 május hó 14ike. A 21846. számú szabadalomban egyebek közt ki van emelve, hogy az esetben, ha előnyösen fölhevített, higítatlan nyers répa­levet frissen reszelt répapépre vagy répa­szeletekre hagyunk behatni és e répapépet vagy szeleteket a folyadéknak részbeni vagy teljes lefolyatása után alkalmas ké­szülékekben tökéletesen kisajtoljuk, tehát kisajtolt lére és sajtolási maradékra oszt­juk, úgy ezen kisajtolt lé, mint az előbb fölhasznált hevítő lé ismeretes eljárások út­ján szétválasztva igen tiszta le\eket szol­gáltat, míg a sajtolási maradékokban igen tetemes mennyiségű extraktivanyagok ma­radnak vissza és a maradékban jelenlévő czukor és víz közötti viszony a leválasz­tott lében jelenlévő czukor és víz közötti viszonyon tetemesen alul marad. A 21846. számú szabadalomban továbbá az is ki van emelve, hogy az előzőkben em­lített viszonyok akkor is beállanak, ha a friss répapépre vagy répaszeletekre beha­tott hevítő lé konczentrácziója a földolgo­zott répából kisajtolt normális lének kon­czentrácziójánál nagyobb. A jelen találmánnyal már most a 21846. számú szabadalomban védett eljárás további kifejlesztését czélozzuk az által, hogy a ré­pából kisajtolt normális lé konczentrácziójá­nál nagyobb konczentráczióval bíró hevítő leveket alkalmazunk, mely nagyobb konczen­trácziót elpárologtatás vagy elgőzölögtetés útján érjük el. A nagyobb konczentráczióju hevítő levek alkalmazása által a levek tiszta­sága fokozódik és az elkülönített maradé­kokban nagyobb mennyiségű, tápanyagok­ban dús extraktivanyagok maradnak vissza. A jelen találmány szerinti eljárást akként foganatosítjuk, hogy a hevítő levet, melyet a törzsszabadalomban védett eljárás sze­rint a friss répapépre vagy répaszeletekre behatni engedünk, ezen behatás előtt meg­felelő tartályokban kissé elgőzölögtetjük. Ezen czélból a levet, mielőtt az a törzssza­badalomban védett eljárás szerint a répapépre vagyarépaszeletekre hatna,nyiltnagynyomás vagy vákuum alatt álló. gőzzel fűtött készü­lékeken vezetjük át megfelelő elgőzölögtetés czéljából, Úgy is járhatunk el, hogy a föheví­tett levet elgőzölögtetés czéljából csepeg­tető fölületeken vezetjük át. Ezen konczentrálást ajánlatos addig foly­tatni, míg a hevítő lé konczentrácziója a földolgozott répából kisajtolt normális lé konczentrácziójánál körülbelül 25° 0 -kal nem nagyobb.

Next

/
Thumbnails
Contents