22950. lajstromszámú szabadalom • Eljárás tojás konzerválására

Megjelent 1901. évi november hó 28-án. MAGY. ffife KIR SZABADALMI HIVATAL szabadalmi leiras 22950. szám. I V/e. OSZTÁLY­Eljárás tojás konzerválására. FRYKLIND KNUT EDWARD MÉRNÖK STOCKHOLMBAN. A szabadalom bejelentésének napja 1901 május hó 22-ike. Jelen találmány tárgya egy eljárás a tojásnak megvédésére a levegő káros befo­lyása ellen, mely mint tudjuk a tojáshéj likacsain jut a tojás belsejébe és ez által annak kémiai megváltozását valamint élvez­hetőségének csökkentését idézi elő. Ismételten megkisérlették már a levegő­nek ezen káros befolyását a tojásra az ál­tal megszüntetni, hogy a tojás héját vala­mely alkalmas anyaggal impregnálták, mely annak likacsait tökéletesen elzárta. Egyideig ezen czélra igen alkalmas pre­parátumnak vélték a lenolajat, mely a le­vegő befolyása alatt tudvalevőleg teljesen megkeményedik. Kitűnt azonban, hogy a lenolaj, mielőtt a levegő lassú behatása folytán elgyantásod­nék, a tojás belsejébe hatol, ez által a tojás fehérjének kellemetlen izt és szagot köl­csönöz, valamint a tojás sárgájának és fe­hérjének elegyedését elősegíti. Ezek a hátrányok természetesen csökken­tik a tojás értékét, vagy pedig az emberi élvezetre teljesen alkalmatlanná teszik. Jelen találmány olyan eljárásra vonatko­'zik, mely lehetővé teszi a lenolajnak a tojás konzerválására való alkalmazását a nélkül, hogy az ismertetett kellemetlen kö­vetkezmények föllépnének. Ezen czélt az által érjük el. hogy az olaj beszáradását a héjon, illetve annak oxydá­lását igen gyorsan idézzük elő az által, hogy a lenolajjal egy erélyes oxydáló szert hozunk érintkezésbe. Az oxydálás czéljaira pl. káliumperman­ganát, chrómsav vagy más efféle vizes ol­datot használjuk föl. Alkalmazhatunk gáz­alal ú oxydáló anyagokat is, pl. ozont, ma­gáb in vagy levegővel vagy oxygénnel ele­gyítve. Minthogy a tapasztalás igazolta, hogy az olaj káros hatása annál nagyobb, minél hosszabb időt igényel annak beszáradása és minthogy az új eljárással kezünkben van a száradás idejét minimumra redukálni, en­nélfogva tényleg sikerül a tojást lenolajjal konzerválni a nélkül, hogy annak belseje bármilyen elkerülendő változást szenvedne. Hogy az olajnak a tojás belsejébe jutását egészen biztosan kizárjuk, azt az olajjal való kezelés előtt dextrinbevonattal láthat­juk el. Aligha szorul külön fölemlítésre az, hogy a lenolaj helyett bármilyen más száradó olajat is alkalmazhatunk. SZABADALMI IGÉNYEK. 1. Eljárás tojás konzerválására, jellemezve

Next

/
Thumbnails
Contents