22072. lajstromszámú szabadalom • Eljárás portlandczement előállítására

.Megjelent' 1901. évi augusztus lió 3-áii. MAGY. szabadalmi KIK hivatal SZABADALMI LEJ RAS 22072. szám, XVll/d. OSZTÁLY. Eljárás portlandczement előállítására. engelhart keresztélv mérnök hellerupban (koppenhága/"). A szabadalom bejelentésének napja 1901 márczius hó 21-ike. A portlandczement előállítására szolgáló eddigi eljárásoknál a nyers anyagokat vagy megszárították és a szárított állapotban dol­gozták föl (száraz eljárás) vagy pedig a nyers anyagokat, ha eléggé lágyak voltak, vízben iszapolták és azután dolgozták föl (iszapoló eljárás). A száraz és iszapoló eljárás­nak kombináczióját is alkalmazták, amennyi­ben az egyik vagy másik vagy mindkét nyers­anyagnak egy részét száraz uton dolgozták föl, a maradékot pedig iszappá alakították, a szá­raz liszttel téglasajtóban összekeverték és abból nyers téglákat állították elő. Egy másik eljárás szerint az anyagokat bányanedves állapotban hengermüvekben, gyúrógépekben és hasonlókban dolgozták meg; ezen eljárásnál azonban az anyagokat nem lehetett eléggé finoman fölaprítani és összekeverni, úgy hogy jó és egyenletes czementet kaphassunk. A száraz eljárásnál a nyers anyagokat előbb megszárítjuk, nagyjában fölapiítjuk és összekeverjük, a keveréket pedig finom porrá őröljük. Az így keletkező nyers lisz­tet azután víz hozáadásával téglákká for­máljuk, melyeket megszárítunk és kemen­czékben annyira kiégetünk, hogy azok tel­jesen üvegszerű tömeggé lesznek, mire szét­törjük és finoman megőröljük. Ugyanúgy járunk el akkor is, ha a nyers anyagok egy részét vízzel iszapoljuk és ezt az iszapot a nyers anyagnak már megszárított és meg­őrölt másik részével a téglasajtóban össze­keverjük. Ez esetben is a nyers anyagok legnagyobb részét mesterségesen meg kell szárítani és száraz alakban finoman meg­őrölni. Az iszapoló eljárásnál a nyers anyagokat nagy mennyiségű vízzel híg péppé gyúrjuk, a pépet pedig közvetlenül vagy a víz el­párolgása után iszapoló gödrökben megszá­rítjuk és darabokká alakítjuk, melyeket égetünk, széttörünk és megőrölünk. A nyers anyagokat a forgó kemenczék bevezetése után is lényegében a föntemlí­tett módon kezelték. A száraz eljárást így alkalmazták: a nyers anyagot nem nedve­sítették meg, nem formálták téglákká, hanem közvetlenül égették ki a forgó kemenezében; az iszapoló eljárást pedig ekként: az isza­pot közvetlenül vezették be a forgó kemen­czébe, ebben megszárították és égették. Mindkét eljárásnak azonban nagy hátrá­nyai vannak. A szárítás maga igen költsé­ges, azonkívül nehézséget okoz az is, hogy a nyers anyagokat száraz állapotban kell igen finoman megőrölni és bensőleg össze­keverni. A czement jó minősége attól függ, hogy különböző alkatrészeit lehetőleg ben­sően keverjük össze, a mi száraz uton igen

Next

/
Thumbnails
Contents