20938. lajstromszámú szabadalom • Eljárás edények elzárására

3Ieí>'.j<,'leiit 1DOO. évi április hó 6 áu. MAGY. tó Kia SZABADALMI ||||g[ HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 20988. szám. XVlII/d. OSZTÁLY. Eljárás edények elzárására. DR SCHACHTEL LEO ÜGYVÉD BERLINBEN. Bejelentésének napja 1900 október hó 8-ika. Elsőbbsége 1898 julius 22 tői kezdődik. Régóta törekszenek arra, hogy oly folya­dékokat, melyek a levegővel érintkezve meg­romlanak, a levegőtől vagy más káros gá­zoktól elzárják és ez által konzerválják. így a levegőtől való elzárást oly módon kísértették n\eg, hogy a konzerválandó fo­lyadékra olajat öntöttek, azután pedig az edényt szurokkal vagy más módon zár­ták el. Ez az eljárás azonban számos hátrány­nyal járt. Ugyanis daczára annak, hogy a könnyű olaj a nehezebb folyadék fölszinén úszik, a két folyadék az érintkezési föliile­tén bármily kis mértékben, de némileg még is keverődik és a folyadék az olaj izét is fölveszi. Ehhez járul még az a hátrány, hogy az olaj, ha a külső levegővel szemben tö­kéletesen elzárva nincs, idő multával akár kémiai változások, akár a levegőben lévő rothadást okozó csirák hatása alatt, meg­avasodik. Újabb időben eme primitív elzárás helyett a parafadugó alkalmazása vált szokásossá. Az edényt megtöltik és azután a forró víz­ben simulékonnyá tett parafadugóval elzár­ják azt. Míg a parafadugó lyukacsai vízzel vannak kitöltve, tehát míg az nedves, az edényt meglehetős- n fojtósan zárja el, de a parafa idő multáv. 1 kiszárad és ekkor lyu­| kacsain levegő juthat az edénybe. Hogy j ezt meggátolhassák, az edényeket, melyek | parafadugóval vannak elzárva, nem állva, 1 hanem fölfordítva szokás raktározni, hogy — föltaláló nézete szerint — a folyadék a parafadugót mindig nedvesen tartsa és azt kiterjessze. Azonban, ha a folyadék a para­fadugóval érintkezik, az kellemetlen izüvé válik, «dugóizt» vesz föl. A parafadugóval elzárt edényben azonkívül minden esetben levegő is marad hátra, mert ha az edényt folyadékkal annyira megtöltik, hogy a pa­rafadugónak nagy erővel történő benyomá­sánál a parafadugó és folyadék között le­vegő hátra ne maradjon, az edény a para­fadugó összenyomásánál rendesen elreped, mert a parafadugó nem engedi meg,- hogy a folyadék az edény falai és a parafadugó között távozzék, minthogy a fölső része az elzárást túlságosan gyorsan végzi. Ezért a parafadugóra gyakorolt nyomás a folyadékra vitetik át és a palaczk szétreped. Ehhez járul a parafadugós elzárás egy további hátránya, mely akkor lép föl. ha az elzárandó folyadék szénsavat tartalmaz. Eb­ben az esetben a könnyebb szénsav lassan­ként a folyadékból a fölötte lévő légtérbe emelkedik és a parafadugó lyukacsain át elszáll, úgy hogy a folyadék ízetlenné lesz.

Next

/
Thumbnails
Contents