20006. lajstromszámú szabadalom • Kerékpárfék

Megjelent, 190Ö. évi deczember lírt 11-én. MAGY SZABADALMI KTR. HIVATAL SZABADALMI LEIRAS 20006. szám. XX/C. OSZTÁLY. Kerékpárfék. GRAWITZ SÁMUEL MAGÁNMÉRNÖK NUGENT-SUR-MARNEBEN. A szabadalom bejelentésének napja 1900 május hó 15-ike. Jelen találmány tárgyát képező kerékpár -fék a taposók visszafelé taposása által mű­ködésbe hozatik. Mellékelt rajzon a hátsó keréken alkal­mazott kerékpárfék egy kiviteli alakja látható. 1. ábrája keresztmetszetét, 2. ábrája oldalnézetét mutatja. Ezen fék két főalketrészből áll: 1. a lánczkerék és kerékágy bekapcsoló és kikapcsoló berendezéséből, 2. a tulajdonképeni fékből. Szerkezete a következő : A kerékpár hátsó kerekének agyán (1) tárcsa van alkalmazva, melynek kerületébe bizonyos számú (a rajz szerint bét) (2) ho­rony van bemarva. Ezen a. 2. ábrán látható alakkal bíró hornyok valamivel nagyobb át­mérőjűek, mint az ezekben ágyazott (45) golyók, melyeken (6) lánczkerék (5) agyában alkalmazott kúp forog. A hornyok ezen különleges alakja folytán a belső kerékágy az egyik forgási irányban (5) kerékággyal van kapcsolatban. Ezen forgási irány a kerékpár előremozgatásának fele) meg. (I) tárcsát az agyon a (9) nyúlvánnyal bíró (7) ellencsavaranya rögzíti, melynek (8) fu­ratában a tengely van vezetve. Ezen fönt leirt kapcsoló berendezés mel­lett még egy hasonló és (5) agy által ellen­kező irányban működtetett kapcsoló beren­dezés van alkalmazva, így tehát az (5) agy forgási irányához képest az egyik vagy másik kapcsolómű, de sohasem mindkettő együttesen működtetik. A második kapcsolómű (10) gyűrűje (7) csavaranya kerületén forog és belső széles­ségének egy részében (11) lapos csavarme­net van vágva, melybe a tengelyen vezetett és megfelelő csavarmenettel bíró (12) tárcsa van csavarva. E tengelyen azonkívül a (12) tárcsa (14) kivágásban elhelyezett (13) homorú és rugékony tárcsa van alkalmazva, melynek kiesését (12) tárcsa szélébe csa­vart (15) csavar akadályozza. (12) tárcsa forgatását a kerékpár állványra erősített egy vagy több (16) peczek által megakadályozhatjuk. Ha (10) gyűrűt a láncz­kerék (5) agya a kapcsoló mű által egyik irányban forgatja, akkor (11) csavarme­nettel, mely megfelelően jobb vagy bal irányú, elérhető az, hogy (li) tárcsa és ezzel együtt (13) tárcsa is oldalt mozogjon és (7) csavaranya (9) nyúlványához szorít­tassák. ' Ha a kerékpár mozgásban van, a kerék­! pár agya és a lánczkerék agya kapcsolva van. Ha most fékezni akarunk, akkor a

Next

/
Thumbnails
Contents