19738. lajstromszámú szabadalom • Eljárás égési mótorok működtetésére

Megjelent 1900. évi november hó 20-án. MAGY. SZABADALMI KIR HIVATAL SZABADALMI LEIRAS 19738. szám. V/d/2. OSZTÁLY­Eljárás égési mótorok működtetésére. HÓFLINGER EDE MAGÁNZÓ GLEICHENBERGBEN. A szabadalom bejelentésének napja 1899 szeptember hó 21-ike. Jelen találmány abban áll, hogy egy zárt tüzelésű gépnél az elégést két részre oszt­juk, és pedig 1. egy előzetes elégetésre, 2. egy tulajdonképeni főelégetésre, ahol az előzetes elégetés egy külön segédhenger­ben végeztetik, míg a főelégetés a munka­hengerben megy végbe. Az előzetes elégetésnél szolgáltatott me­leg (munka) kétféle módon használható : a) úgy a tüzelőanyag elgőzölögtetésére és nyomás alá helyezésére, mint a lendke­rék által előzetesen komprimált munka­levegő utólagos komprimálására; b) vagy részben, vagy egészen a tüzelő­anyag megmelegítésére és nyomás alá he­lyezésére, mi mellett a munkalevegő kom­primálása a lendkerék által eszközöltetik. A mellékelt rajz 1., 2., 3. és 4. ábráján egy (b) pont szerint működő kétütemű gép­nek elrendezése sematikusan van ábrázolva. Ezen ábrákon (a) a munkahengert kettős működéssel, alul légszivattyúként működve, (b) a munkadugattyút, (g) az elégetőhengert, (c) az elégetőhenger dugattyúját, (f) pedig a komprimált levegő tartányát ábrázolja, mely az (a) munkahenger alsó részével (c, d) szelepek és (w) cső útján van összekötve; (g) (a)-val az (i) szelep által van össze­kötve ; (f) (a)-val az (m) szelep által van össze­kötve ; (e) egy kis szívószelep a (g) henger szá­mára ; (q) egy szívószelep az (a) henger számára; (r) egy kipuffogószelep az (a) henger szá­mára ; (h) egy petroleumszivattyú ; (n) ennek dugattyúja; (t) és (tl) két rudazatot ábrázol, melyek egyike az (o) dugattyút, másika az (u) du­gattyút mozgatja; (s) és (sl) spirálrúgók; (u) egy éket ábrázol (különböző fölüle­tekkel). mely egy (z) szánon jobbra és balra eltolható (3. ábra); (z) egy szán, mely a géptengelyről for­gattyú, stb. által föl és le mozgattatik; (v) egy akasztó (villa); (w) egy exezentrikus korong, mely az (n) dugattyút mozgatja. A munkafolyamat a következő: Tegyük föl, hogy az 1., 2. és 3. ábrán föltüntetett dugattyú és ékállások mellett: 1. az (o) dugattyú az (e) szelepeu keresz-

Next

/
Thumbnails
Contents