19412. lajstromszámú szabadalom • Eljárás lenszáraknak mesterséges áztatására

Megjelent 1í)0(). évi október hrt 15-én. MAGY. SZABADALMI KIIl. HIVATAL SZABADALMI LEIRAS 19412. szám. XIV/a. OSZTÁLY. Eljárás lenszáraknak mesterséges áztatására. BADOIL ANTAL VEGYÉSZ ÉS LAIJRENS MANÓ MAGÁNZÓ MARSEILLEBEN. A szabadalom bejelentésének napja 1899 november hó 8-ika. A jelen találmány tárgyát lenszáraknak mesterséges áztatására szolgáló eljárás képezi, melynek segélyével a rostanyagot körülvevő anyagokat, különösen a lignint, a lentől elválaszthatjuk. A jelen találmány tárgyát képező eljárás szerint a lenszárakat először szapannal, ezután valamely savval, előnyösen sósavval kezeljük és e két művelet között, a szárakat burkolatuktól megfosztjuk. A szappan a rostanyagot körülvevő anya­gokat meglazítja és ezáltal ezeknek vízben való föloklását megkönnyíti. A kéreg a szappanos víz hatása alatt kiterjed és a rostanyagtól elválik. Mindegyik lenszár egy­egy csövet képez, melynek belsejében a lenrostok vannak. Ez utóbbiak leválasztása és a fölszívott folyadék egyidejű kisajtolása czéljából a szappanfürdőből kivett lenszá­rakat hornyolt hengerek között kisajtoljuk; az ekközben lefolyó folyadékot fölfogjuk, hogy belőle az oldott állapotban lévő mellék­termékeket nyerjük. Minthogy a szappan a rostanyaghoz tapad, és azt ragadóssá teszi az (a mi ezután követ­kező műveletekre hátrányos volna), a szap­pant valamely sav, előnyösen sósav segélyé­vel közömbösítjük. Ezen sav a szappant el­; bontja, a bázissal egyesül és a rostanyagot | fehérebbé, a kérget pedig törékenyebbé | teszi. i A sósavval való kezelés után a lenros­tokat az ezután következő száradás meg­könnyítése czéljából, hornyolt hengerek kö­zött vezetjük el. A mellékelt rajzban a jelen találmány tárgyát képező eljárás keresztülvitelére al­kalmas készüléknek egy foganatosítási alakja van bemutatva, még pedig: Az 1. ábrában függélyes metszetben, A 2. ábrában ellenben fölülnézetben. A készülék több egymás mellett elrende­zett (a) tartályból áll. melyek mindegyike hossz- és harántfalak által több szakaszra van osztva. Mindegyik szakasz egy állvány négy oldalának fölvételére szolgáló négy vezetékkel bír, mely állványon levehető ékek segélyével perforált (b) lemezek vannak megerősítve. Ezen egymás fölött fekvő le­mezek legfölsőbbike. mely a nyomás át­vitelére szolgál, rendesen tömör, de lehet azt egy karkereszttel merevített kerettel is helyettesíteni. Az állvány oldalai fölül rudak által egymással össze vannak kötve. A készülék, mely fölül egy födéllel lég-

Next

/
Thumbnails
Contents