19314. lajstromszámú szabadalom • Eljárás szilárd, ruganyos és egyidejűleg állandóbb izzótestek előállítására izzólángzók számára

Megjelent 1900. évi szeptember hó 18-án. MA(iY, fM KIR. SZABADAT,MI HIVATAL SZABADALMI LEIRAS 19314. szám. II/d. OSZTÁLY­Eljárás szilárd, ruganyos és egyidejűleg állandóbb fényerősségű izzótestek előállítására izzólángzók számára. KOHL GYÖRGY VEGYÉSZ BÉCSBEN. A szabadalom bejelentésének napja 1898 november hó 13-ika. Elsőbbsége 1898 január 5-től kezdődik. Javítási szabadalom a XXI. köt. 34. lapszámú szabadalomhoz. Az izzó vagy Bunsen-féle lángzókkal való világítás czéljára eddig ismeretes izzótestek (u. n. harisnyák) azon hátrányt mutatják, hogy csak csekély szilárdsággal, illetve el­lenálló képességgel bírnak nyomás, lökés, léghuzam, nedves levegővel való érintkezés vagy víz ellenében és ezért úgy szállítás, mint használat közben is nagy mértékben vannak alávetve megsérüléseknek. A jelen találmány tárgyát eljárás képezi oly izzótesteknek (harisnyáknak) előállítá­sára, melyek nagyobb fénykibocsátó képes­ségükön kívül oly jelentékeny szilárdsággal és ruganyossággal bírnak, hogy egyköny­nyen még erősebb ismételt lökéseknél vagy kézzel való megfogás alkalmával kifejtett nyomásnál sem sérülnek meg. Az ily izzó­testek előállítására szolgáló eljárást a kö­vetkezőképen foganatosítjuk. Mindenekelőtt: 1 kg. vízben oldott 2 g. zinknitrát, 1,2 « ónnitrát, 1 « bismutnitrát, 1 « borax, 2 « kalcziumuitrát arányában oldatot készítünk Megjegyzendő, hogy az ónnitrátot úgy stanni- mint stanno­só alakjában alkalmazhatjuk; az utóbbi esetben az oldat bizonyos idő múlva zava­rossá lesz és a bismuthnitrátnak elbocsá­tása következtében bázikus só ki fog csa­pódni, melyet azonban nem távolítunk el az oldatból, mivel ezt meg nem szűrve, de jól összerázva alkalmazzuk. Ezen oldattal a növényi rostokból, előnyösen pamutból vagy ramiéből készült hálókat vagy haris­nyákat impregnáljuk. Ezen harisnyákat 30° C-nál kezdődő és fokozatosan 50° C-ig növelt foganatosított szárítás után oldatba való gyors bemártás nálunk, mely oldat 1 400 hőmérséknél egy második impreg-által kg. vízben oldott thornitrátból, (didymmentes) cernitrátból, baryuinnitrátból, strontiumnitrátból, indiumnitrátból, galliumnitrátból, samariumnitrátból áll. A cernitrátot előnyösen ceronitrát alak­jában alkalmazzuk; esetleg azonban ceri­nitrátot is lehet használni, a mikor is az 4 0,4 3,2 0,12 0,04 0,24

Next

/
Thumbnails
Contents