17659. lajstromszámú szabadalom • Berendezés kőzeteknek kifűrészelésére

Megjolont 1í)00. évi április lió 9-én. MAGY SZABADALMI KIR. HIVATAL SZABADALMI LEIRAS 17659. szám. XII/f- OSZTÁLY. Berendezés kőzeteknek kifűrészelésére. TI ION AB MIHÁLY TECHNIKUS NAMUBBAN. A szabadalom bejelentésének napja 1899 szeptember hó 27-ike. A jelen találmány tárgyát berendezés képezi kőzeteknek csavart fölűletü kötéllel való fűrészelésére, melynek alkalmazásával nagy átmérőjű kutak fúrásának mindig igen költséges munkáját elkerüljük. A jelen találmány tárgyát képező beren­dezésnél a csavart fölűletü kötéllel együtt az ennek vezetékét képező korong is a kő­zetbe nyomul, követvén azon hasítékot, me­lyet a kötél a kőzetben kimar, míg a ko­rongnak egy ürös tartó karban elrendezett csapja egy előzetesen a kőzetbe hajtott ak­nában előrenyomul, legyen ez már most akár függélyes, akár vízszintes, akár pedig rézsútos. Ezen korongot különböző fúró és síilyesztő szerkezetekkel kombinálhatjuk, melyek se­gélyével utat nyitunk a kőzetben a korong karjának, míg a korongot önműködően sii­lyesztjük a kötél benyomulásának mérvében. Kombinálhatjuk azt, még egy vagy több, a benyomuló és a kötél vezetésére szolgáló korong állványától bizonyos távolságban el­rendezett oszloppal is, melyek oly vezeték­korongokkal vannak ellátva, melyek segé­lyével a kötél a benyomúló korongok kerü­letével csak kis darabon érintkezik. A mellékelt rajzokban a jelen találmány tárgya több foganatosítási alakjában van bemutatva: az 1. ábra a csavart fölűletű kötél veze­tésére szolgáló korongnak és karja egy ré­szének oldalnézete; a 2. ábra a korong elölnézete; a ábra a korongot és kötelet működés közben tünteti föl; a 4. ábra a korong és kötél fölülnézete; az 5. ábra a korong egy részletét mutatja; a 6. ábra előlnézet, illetve metszet, mely egy bakot és egy a benyomuló korong karja számára utat nyitó fúró szerkezetet tüntet föl; a 7. ábra oldalnézet; a 8. ábra alaprajz, a hol is a hajtókorong el van hagyva; a 9. és 10. ábrák egy baknak és a be­nyomuló korong lesiilyesztésére szolgáló szerkezetnek oldal-, illetve elölnézete; a 11. ábra alaprajza; a 12., 13. és 14. ábrák a 9., 10. és 11. ábrákban föltüntetett szerkezetnek módosí­tott foganatosítási alakját tüntetik föl; a 15., 16. és 17. ábrák ugyanezen szer­kezetnek egy továbbfoganatosítási alakját mutatják ; a 18. 19. és 20. ábrákban pedig ugyanazon szerkezetnek egy negyedik foganatosítási alakja van bemutatva ; a 21. ábra oldalnézetben és a 22. ábra fülűinézetben tüntet föl oly elrendezést,

Next

/
Thumbnails
Contents