17656. lajstromszámú szabadalom • Szerkezet bálsajtókon a sajtolandó anyag bevezetésére

Megjelent 1900. évi április iió 9-én. MAGY. A KIR. SZABADALMI Jg|? HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 17656. szám. XVIII/d. OSZTÁLY. Szerkezet bálsajtókon a sajtolandó anyag bevezetésére. SCHULZ GUSZTÁV GÉPGYÁROS MAGDEBURG-NEUSTADTBAN. A szabadalom bejelentésének napja 1899 julius 18-ika. A jelen találmány tárgyát oly szerkezet | képezi, mellyel a bálokká sajtolandó anyagot j a sajtó tömő közegéhez vezetjük. A mellékelt rajzokban a találmány tárgya néhány foganatosítási alakjában van föltün­tetve. Az 1. ábra az egyik foganatosítási alaknak elölnézete, a 2. ábra annak fölülnézete, a 3. ábra az emelő szerkezet fölülnézete, a 4. ábra ez egyik ágyazásnak oldalné­zete, az 5. ábra nagyobb léptékű metszet a 2. áb­rának A—B vonala szerint. A sajtó azon oldalán, mely felől a sajto­landó anyagot vezetjük be, a (b) gereblyé­vel (1. ábra) ellátott (a) tengely van elren­dezve. Az (a) tengely a (c) hüvelyben ho­rony és ék segélyével akként vau megerő­sítve, hogy annak a hüvellyel együtt kell forognia, de abban függetlenül föl és alá mozogható. A (c) hüvelyen a (d) fogas­szegment (2. ábra) van elrendezve, mely utóbbi az (e) fogasszegmenttel kapcsolódik. Az (e) fogasszegment az (f) rúd és a (g) forgattyú által a betömő szerkezetnek (h) tengelyével van összekötve. Az (a) tengely alsó vége az (m) spirális rúgóval ellátott (i) ágyazásba (1. ábra) nyúl. Az (a) tenge­lyen az (in) tárcsa van megerősítve, mely alatt a (k) kilincs van elrendezve, mely­utóbbi az (1) tengelyre van ékelve és ezzel együtt forog. A működés a következő: A (b) gereblye ide-oda mozog és e köz­ben egy negyed kört ír le; a visszafelé való mozgásnál a gereblye nem maradhat meg alsó helyzetében, mert különben a (p) deszkán lévő sajtolandó anyagot visszatolná és előre lengésekor üres deszkára találna. Ennek elkerülésére szolgál a (k) kilincs, mely az (m) tárcsa alá nyúl és ezt az (a) tengellyel és a (b) gereblyével együtt föl­emeli és addig tartja megemelten, míg a gereblye visszahaladása nincs befejezve. A (k) kilincs az egy fogaskereket hordó (1) tengellyel együtt forog, úgy hogy a (k) ki­lincs egy bizonyos ponton az (m) tárcsát elhagyja. Ennek következtében az (a) ten­gely lefelé esik, hogy azonban az esés ru­galmas legyen, az (i) ágyazás az (n) spirál­rúgóval van ellátva. A (b) gereblye tehát előrehaladásakor kevéssel a (p) deszka fölött fog elmozogni, míg visszalendülésekor annyival fog a deszka fölött maradni, hogy a sajtolandó anyagot ne érintse. A 6. ábra oly szerkezetet tüntet föl,

Next

/
Thumbnails
Contents