17656. lajstromszámú szabadalom • Szerkezet bálsajtókon a sajtolandó anyag bevezetésére

melynél a gereblye lengő mozgását az (1) tengely segélyével az (o) forgattyú tárcsa és az (a) gereblyetengely megemelését a (h) tengely eszközli. A 7. ábra oly szerkezetet mutat, melynél a (b) gereblye lengő mozgását az (r) szán, hajtórudak és kúpkerekek segélyével a (b) gereblye megemelését ellenben az (s) tömő kar emeltyűk közvetítésével eszközli. A 8. ábrában a (b) gereblye lengő moz­gását az (s) tömő kar hajtó rudak és kúp­kerekek segélyével idézi elő, míg a ge­reblye megemelését az (r) szán, egy hajtó rúd és egy a gereblyét hordó (a) tengely fogas rúdjával kapcsolódó fogaskerék köz­vetítésével foganatosítja. A 9. ábrában föltiintetett foganatosítás­nál a (b) gereblyét az (r) szán egy hajtó rúd és kúpkerekek segélyével mozgatja; a gereblye emelése itt az (1) tengelyre erősí­tett kilincs segélyével történik. A 10. ábrában föltüntetett szerkezetnél a (b) gereblye lengő mozgása az (1) tengely­segélyével történik, míg a (b) gereblyének visszalendülésekor való megemelése az (r) szán segélyével történik. SZABADALMI IGÉNYEK. 1. Szerkezet bálsajtókon a sajtolandó anyag­bevezetésére, az által jellemezve, hogy egy (b) gereblyével összekötött (a) ten­gely a tömő szerkezet (h) tengelye ál­tal ide-oda lengő mozgásba hozatik, a mikor is a visszafelé haladás alkalmá­val az (a) tengely a gereblyével együtt egy fogaskereket hordó (1) tengelyre erősített, az (a) gereblyetengellyel össze­kötött (m) tárcsára ható (k) kilincs se­gélyével a sajtolandó anyag fölött el­tolatik. 2. Az 1. alatt igényelt szerkezet egy fo­ganatosítási alakja, melynél a lengő mozgást az (o) fogattyútárcsa közvetíté­sével az (I) tengely idézi elő és az (a) gereblyetengely megemelésének a tömő szerkezetnek (h) tengelye segélyével végeztetik. 3. Az 1. alatt igényelt szerkezet egy fo­ganatosítási alakja, melynél a (b) ge­reblye lengő mozgását az (r) szán, a (b) gereblye megemelését ellenben az (s) tömő szerkezet idézi elő. 4. Az 1. alatt igényelt szerkezet egy fo­ganatosítási alakja, melynél a (b) ge­reblye lengő mozgását az (s) tömő szer­kezet, a (b) gereblye megemelését ellen­ben az (r) szán idézi elő. 5. Az 1. alatt igényelt szerkezet egy foga­natosítási alakja, melynél a (b) gereblye lengő mozgását az (r) szán, a (b) gereblye megemelését ellenben az (1) tengely idézi elő. 6. Az 1. alatt igényelt szerkezet egy foga­natosítási alakja, melynél a (b) gereblye lengő mozgását az (1) tengely, a (b) ge­reblye megemelését ellenben az (r) szán idézi elő. i2 rajzlap mollóklottol.) lALLAb RÉSZVÉNYTÁRSASÁG NYOMDÁJA BUDAPESTEN

Next

/
Thumbnails
Contents