17520. lajstromszámú szabadalom • Alsófonál-cséve kétfonalas varrógépekhez és szerkezet a fonál csévézéséhez

Megjelent 1ÖÖO. évi márczíns lió 26-án. MAGY. g|| KIR. SZABADALMI iB l HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 17520. szám. I/g. OSZTÁLY. Alsófonál-cséve kétfonalas varrógépekhez és szerkezet a fonál csévézéséhez. WORSLEY GYÖRGY KALAPGYÁROS ÉS WORSLEY ALBERT ERNŐ KERESKEDELMI UTAZÓ AUDENSHAWBAN ÉS IDŐSB CREE FERENCZ MECHANIKUS DEUTONBAN (ANGLIA). A szabadalom bejelentésének napja 1899 augusztus hó 28-ika. A találmány tárgya egy alsófonál-cséve kétfonalas varrógépekhez, mely hosszú hen­geralakú középrésszel és két kúpos véggel vau ellátva, továbbá egy berendezés a fonál­nak ily alakban való csévézésére. A csatolt rajzon az 1. iíhra egy találmány szerint készült. ' kúpos végekkel bíró egyenes cséve hossz­metszete, míg a 2. ábra egy hasonló, de gyűrűalakú és forgó vetélóben elhelyezhető esévét ábrázol ugyancsak metszetben, a 3. ábra ily csévék készítésére szolgáló berendezés oldalnézete, a 4. ábra fölülnézete, míg az 5. és 6. ábra részletrajz. A találmány szerint a fonalat egy hosszú, hengeres cséve alakjában csévézzük föl, mely egyes kúpfölület-alakú rétegekből áll, úgy hogy a cséve egyik (a) vége kúposán ki van hegyezve, másik (b) vége pedig egy hasonló kúpalakú mélyedést képez. A föl­csévézett fonál szabad végét a kúpalakú (b) mélyedésből a cséve közepén végignyúló üregen húzzuk át és az (a) csúcsnál vezet­jük el. Ha tehát a fonalat lefejtjük, Bem a cséve átmérője, sem annak szilárdsága nem változik, csupán a cséve fog megrövidülni. A jelzett csévézési módnak ezen kívül még az is nagy előnye, hogy rendkívül nagy (1000—1500 m.) hosszúságú fonalat lehet folytonosan forgó gyűrűs vetélóben alkal­mazni, a nélkül, hogy a fonálban hurkok képződhetnének. A fonál csévézésére szolgáló berendezés­nek (3. és 4. ábra) egy (c) csapágy tartója van melybe a (d) csévetartótengely van ágyazva. A forgó (d) csévetartótengely egy ide-oda mozgó (e) fonálvezetővel működik össze, mely az (f) szánra van szerelve. A szán a (g) alaplemezen vízszintes irányban csúszik és egy lassan forgó (h) csavar által működ­tettetik. A (d) csévetartótengelyen egy kis (i) zsi­nórkorong van fölékelve, melyet zsinór for­gat egy nagy sebességgel forgó tengelyről. Az orsótartó-tengelyen egy (k) orsó van megerősítve, melynek szabad végét egy (1) rúgó támasztja alá. Az orsó szabad végén egy lazán futó (m) kúp van fölhúzva, a kúp és a (k) orsó vékonyabb vége közé a föl­csévézendő fonalat csíptetjük be, míg az orsó másik végén az (n) kúp van fölhúzva.

Next

/
Thumbnails
Contents