17174. lajstromszámú szabadalom • Ellenőrző szekrény

Megjelent 1DOO. évi február hó 14-én. , MAGY. 1 í KIR. SZABADALMI HIVATAL SZABADALMI LEIRAS 17174. szára. VII/e. OSZTÁLY. Ellenőrző-szekrény. KOENIG HUGÓ KERESKEDŐ IvS HARTMANN SOPHUS UTAZÓ BERLINBEN. A szabadalom bejei ütésének napja 1899 junius hó 2-ika Jelen találmány tárgya egy ellenőrző­szekrény s egy hozzátartozó ellenőrző-szalag, mellyel a kiadott pénz összege egyszerű módon nyilvántartható, összegezhető és esetleg a vevő számára is nyugtázható, ki ugyanis akkora papírszalagot kap, a mekkora a fizetett pénzösszeg nagyságának megfelel. A mellékelt rajz : 1. ábrája az ellenőrző-szekrénynél hasz­nált szalag egy részét, 2. ábrája az ellenőrző-szekrény hátuluéze­tét és részben metszetét, 3. ábrája egy más kivitele alakjának liátul­nézetét, 4. ábrája a 2. ábrán föltűntetett ellenőrző­szekrény függőleges hosszmetszetét, 5. ábrája a 3. ábrán föltűntetett ellen­őrző-szekrény függőleges metszetét mutatja. Az ezen ellenőrző-szekrénynél alkalmazott (b) szalag egyik (A) felére (1. ábra) 1 - 1000-ig menő számok, másik (B) felére pedig a váltó­pénznek megfelelő tizedes számok vannak nyomtatva. A kereskedő tehát a (b) szalagból minden vevőnek akkora hosszú darabot vághat, a milyen az összeg nagyságának megfelel. Ezen (b) papírszalag az (a) dobra úgy van fölcsavarva, hogy zerusvonala a (k kl) késekhez esik; a szalag továbbá az egymáshoz szorított (d) és (c) hengerek között, közvetlenül a (k kl) kések előtt pedig az (i i) hengerek között van vezetve, i melyeket a (c) vagy (d) henger a rajzon nem látható berendezés által ugyanazon irányban és sebességgel hajt. A (g) forgattyú (f) tengelyre szilárdan van erősítve és (h h) mutatótárcsákkal is össze van kötve és az egyik mutatótárcsa (r) záró­kilincs a (c) hengerrel összekötött (w) záró­kerékbe kapaszkodik, mi által (c) henger forgattatik. A (c) henger és (w) zárókerék (f) tengelyen lazán van alkalmazva. A (h) mutatótárcsák kerületén lévő osztás a (b) szalag osztásának tökéletesen megfelel s így az eladónak csak a (h) mutatótárcsát kell a (g) forgattyúval forgatni, addig míg az összeg az (o) ablakon látható lesz. E köz­ben azonban a (b) papírszalag is megfelelő út hosszában tovább megy, és ha most a (k kl) késeket működésbe hozzuk, (c) sza­lagból a bevett pénzösszegnek megfelelő darabot levághatunk. A (kl) kés az (1) pénz­fiók kihúzásakor ík) kés felé megy, mivel a (k) kés (r) nyelének (s) csapja a fiók oldal­falának rézsútos (t) kivágásában van vezetve s így az (r) nyél a fiók kihúzásakor fölmegy és a papírszalagot elvágja.

Next

/
Thumbnails
Contents