17174. lajstromszámú szabadalom • Ellenőrző szekrény

A (h) mutató tárcsáknak zérusra való be­állítását a következő berendezés eszközli: Az (1) szekrény (11) választófalára a (h) mutatólap (n) kivágásaiba illő (u) rugóval függőleges helyzetben tartott és forgatható (m) kar van alkalmazva, Az (1) fiókot akkor is ki lehet húzni, ha a (h) mutatólap nincs zérusra állítva, mert ekkor (m) kar az u) rúgó hatása alatt át­fordul. Ha a fiókot megint be akarjuk tolni, akkor a mutatólapot zérusra kell beállítani. A és 5. ábrán föltűntetett kiviteli alak annyiban különbözik az előbbitől, hogy a két (k) mutatótárcsa helyett két (fi) mutató van az (f) tengelyre erősítve, melyek alatt a szilárdan megerősített (p) számlapok vannak s a (c) henger alatt a (q) festőhenger van alkalmazva. Ezen berendezés akkor alkalmazható, ha a (b) papírszalagnak csak az (A) felét látjuk el folyószámokkal, a (B) felének pontos beosztása czéljából, pedig (c) henger kerü­letét ezen osztásnak megfelelő bevésésekkel | látjuk el. SZABADALMI IGÉNYEK. 1. Ellenőrző-szekrény, melynél az egyik felén a váltópénznek megfelelő osztással, másik felén folyószámokkal ellátott a (b) papírszalag a befizetett pénz össze­gének megfelelő út hosszában előre­mozgattatik és azután levágatik, jelle­mezve a (c d) továbbító hengerek, a (v) zárókilinccsel ellátott (h) mutatólapok, a (c) hengerrel összekötött (w) zárókerék és a fiók kihúzásakor összemenő (k kl) kések által. 2. Az 1. igénypontban védett ellenőrző­szekrény egy kiviteli alakja, jellemezve a (q) festőhengert érintő és kerületén a váltópénz osztószámainak megfelelően reczézett (c) henger által, mely a papír­szalag (B) felére a megfelelő osztást ráfesti. 3. Az 1. igénypontban védett ellenőrző­szekrény (1) fiókja, mely a (h) mutatólap bármely helyzetében kihúzható, jelle­mezve a rúgóval terhelt, (h) mutatólap (n) kivágásába, nyúló, átfektethető, (m) emeltyűkar által. (2 rajzlap melléklettől) FALLAF wfiSzvÉM YTÁRS ABÁf. NYOMDÁJA 5U DAPKST& f.

Next

/
Thumbnails
Contents