16886. lajstromszámú szabadalom • Összerakható kerékpár

Megjelent 1900. évi január hó l<í-án. MAGY. SZABADALMI KIR. HIVATAL SZABADALMI LEIRAS 16886. szám. XX/c. OSZTÁLY. Összerakható kerékpár. M. TÜRKHEIMER CZÉG MILANÓBAN. A szabadalom bejelentésének napja 1899 május hó 13-ika. A találmány tárgyát egy nyeregtámasztó cső körül összerakható kerékpár képezi, melynél a két futókerék a kerékpár össze­rakása után egymásra fekszik és metyet megfelelő szíjak segélyével könnyen lehet a hátra vetni. Eme berendezés következtében a kerékpár összerakása után nem túlságo­san nagy, daczára annak a keretet alkotó csöveket sem a régi kerékpárokénál rövi­debbre méretezni, sem azokbíí a kerékpár szilárdságát kisebbítő csuklókat beiktatni nem kell. A csatolt rajzokon az ily keret az 1. ábrán nézetben, a használati helyzetben látható. A 2. ábra a keretet összerakva mutatja be, a 3. ábra a nyeregtámasztó cső hosszmet­szete, a 4. ábra pedig keresztmetszete. Az (1) és (2) keretrészek, melyek a (3) és (4) keretcsöveket az (5) nyeregtámasz­tékkal kapcsolják, nincsenek forrasztva, hanem egyszerűen lazán betolva és az el­tolódás ellen biztosítva. A fölső (1) kötés­rész alatt az (5) nyeregtámasztékra egy (6) hüvely van fölforrasztva, fölsajtolva vagy csavarmenetek segélyével fölerősítve, eme résznek egy hátrafelé nyúló (7) toldata van, melyen a (8) kerékvilla van megerősítve. Az (1) kapcsoló darab hátul egy (la) ki­vastagodással van ellátva, melybe egy (9) szárnyas csavar van becsavarva. Ez a csa­var oldalt vagy másként is alkalmazható és meghúzásánál a laposra nyomott (5) nyeregtámasztó cső forgását meggátolja. Az (5) nyeregtámasztó cső lapos (5a) része és a merevítőbordák a 4. ábrán láthatók. Mint­hogy a (2) részen egy hasonló berendezésen van alkalmazva, a keretet a (9) szárnyas csavar meghúzásával akként lehet rögzí­teni, hogy az semmi esetre se fordulhas­son el. Az ily összerakható kerettel ellátott kerék­pár kormányrúdja az ismert módon van szerkesztve, úgy hogy teljesen a keretre feküdjék és a kerékpár összerakása után ki ne álljon. Az alsó (2) vagy a fölső (1) kapcsoló­részen egy (11) hasíték van alkalmazva, melybe az (5) csövön megerősített (13) fém­darab lehajlított (12) vége fogódzik, mi által a keret forgatható része a két végállásban határolva van. A lehajlított (13) fémdarab helyett egy az (5) nyeregtámasztó csövön alkalmazott és a (11) hasítékban vezetett csapot is lehet alkalmazni, vagy pedig az (1, 2 és 5) részek lépcsőszerű fölületekkel fogódzhatnak egy­másba, miáltal a keretrészek viszonylagos elmozdulását ugyancsak határolhatjuk.

Next

/
Thumbnails
Contents