16886. lajstromszámú szabadalom • Összerakható kerékpár

- 2 -A kereten (14 és 15) horgok vagy fülek vannak alkalmazva, hogy ezekbe a szíjat be lehessen akasztani, úgy hogy az össze­rakott kerékpárt a vállra vethessük és vi­hessük. A szíjakat azonban közvetlenül a kereten is meg lehet erősíteni, vagy pedig a leírttól eltérő módon a kerettel kapcsolni. SZABADALMI IGÉNYEK. 1. Összerakható kerékpár az által jelle­mezve, hogy a kerékpár egyik része a nyeregtámasztó cső közül a jelzett csö­vet körülfogó, a (3) és (4) keretcsöveken megerősített (1) és (2) karmantyúk segé­lyével forgathatóan van szerelve, úgy hogy ezt a részt a másikra lehet hajlí­tani és a keretet, illetve kerékpárt ily állapotban a vállra lehet vetni. 2. Az 1. alatt védett kerékpár egy ki­viteli módozata, melynél az (1) és (2) karmantyúknak az (5) nyeregtámasztó cső közül valamely tetszőleges hely­zetben való rögzítésére alkalmas rögzítő berendezések, pl. (9) szorítócsavarok van­nak alkalmazva. 2 rajzlap melléklettől.) PALLAS RÉSZVÉNYTÁRSASÁG NVOMDAJA &UDAPBKTEN

Next

/
Thumbnails
Contents