16765. lajstromszámú szabadalom • Berendezés folyadékoknak hordóból és hasonlókból való lefejtésére

Megjelent 1900. évi január hó 5-én. MAGY. m Kia SZABADALMI W§B | HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 16765. szám. XVlIl/d. OSZTÁLY. Berendezés folyadékoknak hordókból és hasonlókból való lefejtésére. OGROWSKY ERNŐ KERESKEDŐ BOROSZLÓBAN. A szabadalom bejelentésének napja 1899 julius hó 6-ika. Jelen találmány tárgyát folyadékoknak hordókból s hasonlókból való lefejtésére szolgáló berendezés képezi. A mellékelt rajzlapon az 1. ábra a szivattyúval ellátott szivornyát mutatja be, a 2. és 3. ábrák ezen szivornya dugattyúját mutatják be különböző munkahelyzetben, hosszmetszetben és nézetben, 4. és 5. ábrák a csapot mutatják be hossz­metszetben, behúzott szívókosár mellett és részbeni hosszmetszetben letolt szívókosár mellett, végül a 6. ábra egy talpszeleppel ellátott úszótestet tüntet föl hosszmetszetben, melyet akkor használunk, ha oly folyadékokat akarunk le­fejteni, melyek seprút hagynak hátra. A berendezés tehát a szivornyából, csap­ból és az úszótestből van összetéve. Ezen berendezés különösen sör és bor lefejtésére alkalmas, azonban, magától érthetőleg más folyadékok lefejtésére is használható. (a) szivornyacső (1. ábra) fölúl kissé meg van hajlítva., alul pedig (b) talpszeleppel van ellátva, mely a csőnek az edény fenekére való nyomulása alkalmával megnyílik, (a) cső fölső részén oldalt egy elágazással bír, melyre (c) szivattyú van szerelve. A meg­hajlított csővégre a szivótömlőt erősítjük. Az utóbbi (e) csapon nyúlik keresztül és végére (f) szivókosár van szerelve. Oly folya­dékoknál, melyek seprőt hagynak hátra, ezen kosarat czélszerűen egy alkalmas sze­leppel helyettesítjük (6. ábra) és ezt (g) úszóval látjuk el, mely lehetővé teszi, hogy a folyadékot a fölső tiszta rétegből fejtsük le. (c) szivattyú ós (a) cső közé czélszerűen (i) visszacsapó szelepet iktathatunk, mely megakadályozza, hogy a szivattyú dugattyú­jának visszafelé menésénél (d) szivótömlőbe levegő hatoljon. A légszivattyú (k) dugaty­tyúja ezen ' czélból különös berendezéssel bir, mely berendezés a dugattyút csak a levegő szívására, de nem nyomássára teszi alkalmassá, (k) dugattyú (n) dugattyúrúdon (1 és n) tárcsák között eltolható ós a dugaty­tyúrúd (o) csatornával van ellátva, mely (m) tárcsán is keresztülmegy. A szivattyú műkö­désénél (k) dugattyú a szívásnál (1) tárcsához szoríttatik, ekkor (o) csatorna bezáródik, a visszamenetnél ellenben a dugattyú (m) tárcsára fekszik, mikor is (o) csatorna nyitva marad, úgy hogy (i) szelep és a dugattyú közé szívott levegő (o) csatornán keresztül eltávozhatik. A csap berendezése a hordó tartalmának szétfecskendezését a csapolásnál elhárítja, (d) szívótömlő számára való furat a csapnak

Next

/
Thumbnails
Contents