16765. lajstromszámú szabadalom • Berendezés folyadékoknak hordóból és hasonlókból való lefejtésére

- 2 -alsó végénél ki van bővítve. EzeiHribővítés­megfelel a tömlő méretének, behelyezett szívókosárnál is és lehetővé teszi, hogy a szívókosarat teljesen betolhassuk a csapba. (4. ábra). Az utóbbi esetben a tömlő a hordó szádnyílását tömítően elzárja, úgy hogy a folyadék nem tud kihatolni. Czélszerű (e) csapot fölső végénél fogantyúval ellátni. Ha egy hordót meg akarunk csapolni, (e) csapot lehúzott szívókosárral (4. ábra) a hordó aknájára helyezzük és ezt a csappal együtt beütjük. Ha az aknát beütöttök, a tömlőt a szivókosárral együtt lassanként teljesen be­tolhatjuk a hordó belsejébe (5. ábra). Ha oly folyadékokat fejtünk le, melyek seprőt hagynak hátra, úgy czélszerűen a 6. ábrában bemutatott úszót használjuk. Ennek körtealakú keresztmetszetet adhatunk és a szívótömlő alsó végén erősítjük meg. A szívótömlő alsó végén ekkor (f) szívó­kosarat (fl) szelep pótolja. Közönségesen ezen szelep nyitva van és (q) szelepkúp (p) vezetékkengyelre fölfekszik, (q) kúp (r) rúd­dal van ellátva, melynek megfelelő darabja a szelepből lefelé nyúlik. Ha tehát a szelep a fenékhez közeledik, úgy végül (r) rúd a fenékhez ér; ez alatt (g) úszó a szeleptesttel együtt a hordó kiürítésének megfelelően szin­tén a fenékhez közeledik, míg végre (q) szelepkúp (s) fészkére nyomatik és ez által (d) tömlő nyílása elzáródik. Ezután már a hordóból több folyadékot nem lehet lefejteni­(r) rúd beállíthatóan is kiképezhető, azon czélból, hogy a hordóban föltételezett üledék vastagságának megfelelően meghosszabbít­tassuk, vagy rövidíthessük. Ez által elérjük azt, hogy az üledékből semmi sem fog a tömlőbe jutni s így a lefejtett folyadék mindig teljesen tiszta lesz. SZABADALMI IGÉNYEK. 1. Folyadékoknak hordóból és hasonlókból való lefejtésére szolgáló berendezés, jel­lemezve egy (c) szivattyúval ellátott (a) lefejtőszivornyának, egy a (d) szívótömlő befogadására szolgáló furattal bíró (e) aknacsapnak és egy, a hordó feneké­hez való nyomulás által önműködően záruló (f 1) szeleppel ellátott (g) úszónak egyesítése által. 2. Az 1. igényponttal védett berendezésnél a lefejtőszivornyához való szivattyú, jel­lemezve a szivattyú és szívócső között elrendezett (i) visszaszapó szelep, továbbá két (1 m) tárcsa között az (n) dugattyú­rúdon lévő (o) csatorna fölött a dugattyú­rúdon oly módon eltolható (k) dugattyú által, hogy ez utóbbi a levegőt a szívó­csőből csak szívhatja, azonban abba be nem szoríthatja. 3. Az 1. igényponttal védett berendezéshez (e) csap, alul, a (d) szívótömlő számára való oly kiszélesedő furattal, hogy a hordó megcsapolásánál (d) ezívótömlő (f) szívókosárral együtt a csapba behúzható és ez által a szívótömlő a szívókosár furatait tömítően elzárja. 4. Az 1. igényponttal védett berendezésnél a szívócső végén alkalmazott úszótest, képezve (g) úszó által, mely lehetővé teszi folyadékoknak állandóan fölülről való lefejtését, kapcsolatban (fl) szeleppel, melynek (q) szelepkúpja rendesen nyitva áll s a szelephüvelyből lefelé kinyúló rúddal oly módon van összekötve, hogy midőn a szelep az edény fenekére ér, a folyadék kiömlési nyílása önműködőlég záródik és ez által az üledéknek (seprő­nek) a hordóból való kiszívása megaka­dályoztatik. (1 rajzlap melléklettel.) PALLAfi RÉSZVÉN\TARSASXG NYCMDÁJ puDAPEHl art

Next

/
Thumbnails
Contents