15791. lajstromszámú szabadalom • Palaczkzár

Megjelent 1S1)5>< évi szej>tember lió 25-én. MAGY. KIR. SZABADALMI HIVATAL SZABADALMI LEÍR A S 15791. szám. XVIIIld. OSZTÁLY. Palaczkzár. MODESPACHER ALBERT TECHNIKUS ZÜRICHBEN. A szabadalom bejelentésének napja 1899 április hó 5-ike. A jelen találmány tárgyát a dugót a pa­laezk nyakában drótkengyel segédével rög­zítő palaczkzár képezi, melynek mozgó ré­szei: a hordó kengyel, a dugasz és a záró­rész csuklósan vannak egymással összekötve és melyek a palaczk nyitásakor mind hátra fekszenek; ezáltal a zár nyitásakor és zá­rásakor, illetve a palaczk kiürítésekor a zárnak illetve palaczknak kényelmesebb kezelhető­ségét érjük el. A palaczk nyaka köré erő­sített, drótból készült gyűrűnek két vége vissza van hajlítva és dróttal összekötve. A mellékelt rajzban a jelen találmány tárgya példaképen egy foganatosítási alak­jában van föltüntetve. Az 1. ábrában egy ily zárral ellátott pa­laczk oldalnézetben, még pedig a zárnak zárt állásában telt vonallal, nyitott állásá­ban pedig vonalkázottan van föltüntetve. A 2. ábra a zárt állásban lévő palaczk­zárnak elölnézete. A 3. ábra a nyitott állásban lévő palaczk­zárnak elölnézete. A 4. ábra a zárt állásban lévő palaczk­zárnak hátul nézete. Az 5. ábra a zárat a palaczk nyakán megerősítő gyűrűnek föliilnézete. Az egész zár a nyitott (a) gyűrű segélyé­vel (5. ábra) van a palaczkkal összekötve, mely gyűrű biztos és kényelmes módon van a visszahajlított végei köré tekert (et kötődrót segélyével a palaczkon megerő­sítve. Hátul ezen gyűrű fülekkel bír (1. ábra), melyekbe a (b) kengyelnek horogalakú vé­gei (4. ábra) vannak beakasztva; ezen ken­gyel másrészt az (f) dugóval van csuklósan összekötve. A (c) kengyel (1. ábra), mely­nek lehajlílott végei a (d) nyomó emeltyű­nek füleibe nyúlnak be, a dugó mellső vé­gén csuklósan van megerősítve. A (d) nyomó kengyel két karból áll, melyeknek egyike fogantyú gyanánt, másika pedig támkarúl szolgál és a (c) kengyellel együtt a palaczk­zár záró részét képezi. Az (a) gyűrű mellső oldalán kihajlítással bír, mely a palaczk zárásánál a (d) emeltyű támkarjának támaszúl szolgál. (3. ábra.) A zárnak nyitott állásában az összes mozgó részek a palaczk hátsó oldalán függ­nek le, mint az az 1. ábrában vonalkázot­tan van föltüntetve. A palaczkot egyetlen­egy művelettel lehet elzárni, még pedig úgy, hogy a (d) nyomó kengyelt a palaczk szája fölé a a mellső oldalra megfelelő kör­ívben előre forgatjuk, a támkar végét alul­ról az (a) gyűrű kihajlításába beillesztjük és a fogantyút a palaczk nyakához szorítjuk, mely ezen állásban önmagától megmarad. A palaczk nyitása ugyanily módon történik megfordított irányban.

Next

/
Thumbnails
Contents