15752. lajstromszámú szabadalom • Desztilláló készülék petróleum és más folyadékok számára

Megjelent 18S9ÍÍ. évi szeptember hó 21 -én. MAGY. m KIR­SZABADALMI j£Ba HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 15752. szám. IV/i. OSZTÁLY. Desztilláló készülék petróleum és más folyadékok számára. ADIASSEWICH SÁNDOR MÉRNÖK LONDONBAN A szabadalom bejelentésének napja 1899 márczius hó 31-ike. A jelen találmány tárgyát petróleum és.más folyadékok gyors és gazdaságos desztillálására szolgáló készülék képezi, mely a mellékelt rajzban egy foganatosítás alakjában van föltűntetve. Az 1. ábra a készülék hosszmetszete. A 2. ábra annak harántmetszete. A jelen készülék az (a) hengerből áll, melyet kívülről a (b) tüzelési térből jövő tüzgázok által hevítünk föl, melyek a fo­lyadék desztillálására szükséges hőmérsék­lettel a (c) tűzcsatornákon vonulnak végig. Az (a) hengerben a czentrálisan elrende­zett, űrös (d) tengely forog, melynek a tengely átbocsátására szolgáló (f) tömítő szelenczével bíró (e) kamrában lévő része furatokkal van ellátva. A desztillálandó folyadékot egymagában gőzzel vagy más gázzal keverve nyomás alatt az (e) kamrába vezetjük, melyből az az említett furatokon át a (d) tengely bel­sejébe áramlik és innen (g) fúvókákon ke­resztül finoman elosztott állapotban sugarak alakjában az (a) hengernek fölhevített fa­laira löveltetik. A (d) tengely ezenkívül csigaalakú (h) késeket hord, melyek a hen­ger falaihoz tapadt elszenesedett anyagokat lekaparják és egyidejűleg a henger egyik végére vezetik, honnan azokat időnként el­távolíthatjuk ; ezen anyagok fölvételére elő­nyös az (m) szekrényt elrendezni, melyet fölül és alul (n) illetőleg (p) szelepekkel látunk el; ha az (n) szelepet nyitva, a (p) szelepet pedig zárva tartjuk, az elszenese­dett anyag az (m) szekrénybe gyűlhet össze; ha ezután az (n) szelepet zárjuk és a (p) szelepet nyitjuk, az (m) szekrényben lévő anyagok kihullanak. A folyadékból képződött gőzök, melyek vékony elosztásban fejlődnek az (a) henger falai mentén, a (k) gyűjtőbe áramlanak, a honnan azokat valamely alkalmas hűtőbe vezetjük, melyet czélszerűen magával a desztillálandó folyadékkal hűtüuk, hogy a gőzök melegét a tápfolyadék fölhevítésére fölhasználjuk. SZABADALMI IGÉNYEK. 1. Desztilláló készülék petróleum és más folyadékok számára, jellemezve egy a desztillálandó folyadéknak sugarak alak­jában való kilövelésére szolgáló (g) fúvó­kákkal és csigaalakú (h) kaparó kések­kel bíró, egy fölhevített (a) hengerben forgó űrös (d) tengely által. 2. Az 1. alatt igényelt készülék egy foga­natosítási alakja, jellemezve egy az (a)

Next

/
Thumbnails
Contents