15752. lajstromszámú szabadalom • Desztilláló készülék petróleum és más folyadékok számára

— 2 — henger falaihoz tapadt és onnan eltávo­lított, elszenesedett anyagrészecskék ösz­szegyűjtésére és (p) szelep segélyével időnkénti lebocsátására szolgáló (m) szekrény által. 3. Az 1—2. alatt igényelt készülék egy foganatosítási alakja, jellemezve egy a desztillálandó folyadék által hűtött (k) hűtő által. (1 rajzlap molléklettel.) Dallas pészvén -árs'sáo nyomdája Budapestén.

Next

/
Thumbnails
Contents