15614. lajstromszámú szabadalom • Önműködő átkapcsoló szerkezet villamos jelzőkészülékek számára

Megjelent 1 <Sí>9. évi szeptember hó 13-án. MAGY. SZABADALMI KIR HIVATAL SZABADALMI LEI RAS 15614. szám. Vll/j OSZTÁLY Önműködő átkapcsoló szerkezet villamos jelző készülékek számára. BAYEB VILMOS JÁNOS FERENCZ ÉS BAYEB VILMOS OTTÓ LAKATOSOK CHEMNITZBEN. A szabadalom bejelentésének napja 1898 augusztus hó 24-ike. Jelen találmány tárgyát villamos jelzőkészü­lékek számára szolgáló oly önműködő átkap­csoló szerkezet képezi, melynél áramzárás­kor a villamos áram előbb egy villamdelejnek tekercsén futát s csak azután jut a csengőn keresztül a telephez. A találmány lényegét az egymás mellett párhuzamosan fekvő, egymástól kemény gum­mi által mindkét végükön elszigetelt s egyik végüknél megfelelő állványhoz erősített (g h i) rúgók elrendezése képezi, melyeknek czélja és működési módja alább lesz leirva. A mellékelt rajzlapon az 1. ábra az átkapcsoló- szerkezetet zárt, a 2. ábra nyitott helyzetben szemlélteti, a vezeték vázlatos föltüntetésével együtt, a 3. ábra az átkapcsoló szerkezetet zárt helyzetben, a vezeték elhagyásával, oldalról való nézetben, a 4. ábra hasonló helyzetben elölről való nézetét, végül az 5. ábra a nyitott helyzetben lévő átkap­csoló szerkezetnek oldalról való nézetét mutatja be. Az (a) emeltyű (b) csap által van a (c) állványhoz kapcsolva s (d) kampós horgony lm) peczeknél fogva mindaddig merőleges állásban tartja, míg csak az (f) tekercs vil­iamdeleje (d) horgonyt magához nem rántja. A föntebb említett (g h i) rúgók, melyeknek elrendezése és alakja a mellékelt rajzokból világosan kitűnik, párhuzamosan feküsznek s alsó végüknél egymástól kemény gummival szigetelve, (c) állványhoz vannak foglalva, (h és i) rúgók fölső végük közelében még i egyszer el vannak egymástól szigelve s úgy vannak egymással kapcsolva. A szerkezet működése a következő: Midőn (a) emeltyűnek zárt helyzetében (k) billentyűt megnyomják, a villamos áram a telepből (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8) uton (f) tekercsbe és (e) fegyverzetbe jut, mely (d) horgonyt magához rántván, az áram (a) emeltyűnek (q) horgony kampójából való kiszabadulási pillanatáig (1. ábra), (10, 11) uton, (i) rúgón át s (12, 13, 14, 15, 16, 17, 18) uton halad a telephez. Amint azonban (a) emeltyű szabaddá válván, (o) jelzőtáblács­kával együtt vízszintes állásba forog, az áram irányát pillanatnyilag megváltoztatja s előbbeni útját csak (6)-ig követi, innen azonban (19, 20) uton az (i) rúgó meglazu­lása folytán egymással érintkező (h, g) rú­gókon (21, 22, 23, 24, 25, 26)-on át (n) csen­gőhöz s (27)-től (15)-höz haladva, innen a

Next

/
Thumbnails
Contents