15614. lajstromszámú szabadalom • Önműködő átkapcsoló szerkezet villamos jelzőkészülékek számára

föntebb előadott (16, 17, 18) uton jut a te­lephez (2. ábra). Ezen működési módból világos, hogy a villamos áram előbb a jelző-lapot teszi sza­baddá s csak azután juthat el a csengőhöz. SZABADALMI IGÉNY. Önműködő átkapcsoló szerkezet villamos jelző-készűlékek számára, jellemezve az alkalmas (c) állványra szerelt, alsó vé­güknél egymástól kölcsönösen elszigetelt, fémből való (g h i) szálrúgók által, me­lyek közül a két belső (h i) egymástól fölső végén is szigetelve van, valamint jellemezve a jelzőszámlappal ellátott (a) emeltyű rögzítésére szolgáló, akadék­kampóval ellátott (q) horgony által, mely utóbbi az (f) tekercs (e) fegyverzetének mágneses hatása folytán lefelé mozogván, (a) emeltyűt szabaddá teszi s az áram ennek következtében egymással érintkező (g h) szálrúgókon át csak azután juthat (n) csengőhöz, midőn már a számjelzés láthatóvá válik. (1 rajzlap melléklettel.) FAI LA B RÉ SZVÉNYTÁRSASÁG NYOMDÁJA BUDAPESTEN

Next

/
Thumbnails
Contents