15381. lajstromszámú szabadalom • Eljárás férfi és női ingek, gallérok, kézelők és más fehérneműek keményítésére és vasalására

Megjelent 1899. évi augusztus lió 7-én. MAGY. ggg KIR SZABADALMI jSgH HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 15381. szám. XVIII/a. OSZTÁLY. Eljárás férfi- és női ingek, gallérok, kézelők és más fehérneműek keményíiésére és vasalására. HENRICI VILMOS ÁGOST EDVIN GYÁROS CHELCEABAN. A szabadalom bejelentésének napja 1898 április hó 29-ike. Jelen találmány tárgya egy eljárás, mely férfi és női ingek, gallérok, kézelők és más fehérneműek keményítésére és vasalására vonatkozik. A találmánybeli eljárás a keményítő anyag­nak helyes megválasztásában és a fehér­neműnek vele való impregnálásában, továbbá a fehérneműeknek egy meghatározott szárí­tási módjában és végül egy bizonyos sor­rend betartásában áll, mely szerint a fehér­neműek egyes részeit egymásután a meg­felelően csoportosított gépek segélyével ki­vasaljuk. Az esetben, ha a keményítést és vasalást kézzel végezzük, egy fehérneműdarabot mindvégig ugyanazon munkás munkálhatja meg, vagy pedig a megmunkálás minden szakaszát más-más munkás végezheti. Ha azonban a fehérneműmegmunkálást kizáró­lag, vagy legalább főképen géppel végezzük, mint ezt a jelen találmány czélozza, akkor a gépek csoportosítását olyképen kell elren­deznünk, hogy fehérnemű a kidolgozás egy szakaszában se gyűlhessen össze. A fehérnemű megmunkálásának első sza­kasza, a keményítés, gépekkel történik; fon­tos, hogy minden fehérneműdarabnál egy neki megfelelő keményítőgépet alkalmaz­zunk, de lényeges az is, hogy a fehérnemű­darabokat s különösen a férfi és női inge­ket egy különleges keményítővel kemé­nyítsük. A közönséges módon főzött keményítő túlságos sűrű és ezért a fehérneműbe egyen­letesen behatolni nem tud, minek következ­tében a fehérnemű egyes részei egyenlőt­lenül keményíttetnek, úgy hogy ez által s különösen még a keményítőnek kipréselése folytán, a fehérnemű megszárítása és vasa­lása után, tökéletlenül kikészített lesz, szines ruhaneműek, mint pl. zubbonyok pedig szí­nüket vesztik el. Ha azonban a találmánybeli eljárás szerint híg keményítőt; használunk, akkor egy rend­kívül egyenletes terméket kapunk, a keményítő a fehérnemű minden részében egyenletesen eloszolhatik és kisajtolásánál is egyenletesen terjed el; a fehérnemű élénk színét meg­tartja és könnyen vasalható. A találmánybeli keményítésnél használt híg keményítő alatt nem értendő egy, sok vízzel hígított keményítőcsiriz, hanem egy kevés vizet tartalmazó és előzőleg vagy utólag hozzáadott sav által híg folyóssá tett keményítőcsiriz. Ezen hígításhoz bármely oly savat hasz-

Next

/
Thumbnails
Contents