14861. lajstromszámú szabadalom • Kerékpártámasz

Megjelent 181)1). évi jnnins lió 17-én. MAGY. SZABADALMI KIR. HIVATAL SZABADALMI LEIRAS 14861. szára. XX/c. OSZTÁLY. Kerékpártámasz. FORGÁGH BÉLA GRÓF FÖLDBIRTOKOS FÖLSŐ-BŰN. A szabadalom bejelentésének napja 1898 aug. 10. Elsőbbsége 1898 decz. 17-étöl kezdődik. Jelen találmány tárgyát oly berendezés képezi, mely a kerékpárt annak álló hely­zetében a földülésben megakadályozza, te­kintet nélkül arra, vájjon a kerékpározó rajta van-e a gépen, vagy sem. A mellékelt rajzlapon az 1. ábra oldalnézetét mutatja be a talál­mány tárgyát képező berendezéssel fölsze­relt kerékpár elsó kerekének, a 2. ábra ugyan ennek hátulról való né­zetét, a 3. és 5. ábrák a berendezés egyes rész­leteit, a fi. ábra egy módosított kiviteli alaknak elölről való nézetét, a 7. ábra ez utóbbi egyik részletének oldal­ról való nézetét mutatja be. Az (a) kerék (b) villájára a (c el) csövek (s) hevederek közvetítésével vannak szerelve, melyek a kerékpárossal szemközt fekvő hosszanti kimetszésekkel vannak ellátva. Ezen hosszanti kiinetszések alsó végéhez (d dl) kibővítések csatlakoznak, míg maguk a (c cl) csövek alul az 5. ábrában látható nyílással bírnak. Ezen csövek fölső végét (e) lecsavarható fej zárja be, mely (el) gummi-, vagy kautsuk-lappal van kibéllelve. A (c cl) csöveknek is hasonló gummiból való (e2 lap van helyezve (5. ábra). A csövek belse­jében a (g gl) rudak körül csavarodó (f) tekercsrúgó foglal helyet (5. ábra). Ezen rudak, melyeknek feje (el) gummilaphoz nyomul, keresztül nyúlnak (c cl) csöveken s alsó végükön (1 1) görgőkkel birnak. Fölső végük közelében a derékszögben hajlított (h) kar csatlakozik hozzájuk, mely (hl) pe­dálban végződik. A (c cl) csövekben lévő (g gl) rudakat az első kerék előtt kigörbí­tett s (hl) pedálokhoz csatlakozó (i) kar köti össze. Ezen (c cl) csövek állhatnak vagy függőlegesen (2. ábra), vagy egymás fölé hajolva, (6. ábra). A készülék működése a következő : Ha a kerékpáros gépét megállította, egyik lábát a (hl) pedálra nyomja s ezáltal a (h) karokat lefelé taszítja, míg azok a(c cl) csöveknek (d dl) kibővítéseiben megakadnak. Ez által a (g) rudak a 2. ábrában föltüntetett hely­zetet foglalják el, vagyis alsó végük egy magasságba esik a kerékpár kerekének tal­pával s így a gép föld ülését megakadá­lyozzák. Ha a kerékpárral tovább akarunk menni, a (hl) pedálra gyakorolt nyomás közben a (h) kart a (d dl) kibővítések akadékszegélyé-

Next

/
Thumbnails
Contents