14021. lajstromszámú szabadalom • Négyszeres hatású légsűrítő

Megjelent 1899. évi márcziits hó 14-én. MAGY. KIU SZABADALMI jj g|| HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 14021. szám. XXI/c. OSZTÁLY. Négyszeres hatású légsűrítő. SZIMAY GYÖRGY GÉPÉSZ BUDAPESTEN. A szabadalom bejelentésének napja 1898 szeptember hó 16-ika. A találmány tárgya egy négyszeres ha­tású légsűrítő, melynél a négy sűrítőhenger­nek és ezek szívó és nyomóvezetékeinek különleges kombinálása által rendkívül nagy munkabírást létesíthetünk és a munkaszük­ségletet minimumra redukálhatjuk. A csatolt rajzlapon a kompresszor az 1. ábrán oldalnézetben, a 2. ábrán alaprajzban látható, a 3. ábra egy nagyobb méretben, metszet­ben rajzolt részlet. A kompresszor négy teljesen egyenlő (c c cl cl) sűrítőhengerből áll, melyekegy (f) alapzaton párosával oly módon vannak elhelyezve, hogy két-két (c cl) henger tö­mítő szelenczéi egymásfelé forduljanak és a hengereknek közös (c2) dugattyúrúdjuk legyen. A két (c2) dugattyúrúd egymással párhu­zamos és a (c3) keresztrúd segélyével egy­mással mereven van kapcsolva. A kereszt­rúdba fogódzik a (gl) villa segélyével a (g) hajtórúd, melyet az (sl) tengely (s2) exczen­ter-könyöke működtet. Az (sl) tengely a hengerek (f) talapzatán lévő (1) csapágyakba van ágyalva és egyik végére egy nagy (zl) fogaskerék, másik vé­gére pedig egy (s)lendítőkerék van fölékelve. A (zl) fogaskerék a (z2) láncz segélyével az (al) tengelyre fölékelt, a (zl) lánczke­réknél tízszer kisebb (z) lánczkerékkel van kapcsolva. Az (al) tengely, melyet a (k) forgattyú és (a)lendítőkerék segélyével kéz­zel, vagy az (r) szíjdob segélyével géppel lehet hajtani, — az (sl) tengellyel párhu­zamosan a gép másik végén van az (1) csap­ágyakba ágyalva és az (sl) tengelyt mű­ködteti, mely ismét a (g) hajtórúd segélyé­vel a sűrítőhengerek dugattyúit működteti. A dugattyúk úgy az ide, mint az odame­netnél. tehát négyszeresen hatnak. Ebből a czélból a hengerek egymással és a közös nyomóvezetékkel a következő módon vau­nak kapcsolva. A hengerek — melyeknek a tömítőszelenczék felé eső végeit a követke­zőkbenmellső — tömítőszelenczéktől elfordult végeit hátsó végeknek nevezzük, külső ol­dalukon a dugattyú löketének végpontjában egy-egy (n) csőcsonkkal vannak ellátva, úgy hogy minden hengernek két-két ily cső­csonkja van. A (c) hengerek hátsó csőcsonk­jai a (d), a (cl) hengerek hátsó csőcsonkjai a (dl) cső segélyével vannak egymással kap­csolva. A (d) csőtől egy-egy (b) cső vezet a (cl) hengerek mellső (n) csőcsonkjaihoz, ép úgy a (dl) esőtől egy-egy (h) cső a (c) hengerek mellső (u) csőcsonkjaihoz. A (d) cső ép úgy mint a (dl) cső, egy-egy a köze-

Next

/
Thumbnails
Contents