10759. lajstromszámú szabadalom • Légnyomásos vezérmű légnyomásos fékekhez

Megjelent 1.S1Í8. évi márczhis hó 15-én. MAGY SZABADALMI KIR. HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 10759. szám, V/b. OSZTÁLY. Légnyomásos vezérmű légnyomásos fékekhez. SOCIÜTÜ GÉNÉRALE DES FREINS LIPKOWSKI CZÉG PÁRISBAN. A szabadalom bejelentésének napja 1897 szeptember hó 25 ike. A találmány egy légnyomásos vezérműre vonatkozik, mely főleg egy dugattyúval bíró hengerrel ellátott (Wenger vagy ha­sonló rendszerű) légnyomásos féknél alkal­mazható. Ez a vezérmű a következő előnyökkel bír: 1. A fék meghúzása könnyen előkészít­hető és a meghúzás azonnal megtörténik, ha az egész rudazatot eltoljuk és a leve­gőnek a fővezetékben utat engedünk. 2. A fékezés gyorsan megy végbe. i3. A vonaton levő összes fékkészűlékek egyidejűleg működnek, akár a. rudazatot akarjuk eltolni, akár pedig a féket meghúzni. 4. Lehetővé teszi, hogy a fékezés erős­ségét tetszőleges módon szabályozzuk. A szóban levő vezérmű azonkívül még annyiban is előnyös, hogy bármely más fék­berendezéssel synchron módon működik. Ezt oly módon érjük el. hogy a vezérmű­ben levő rugók feszültségét megváltoztatjuk és hogy a nyomáscsökkentő méreteit meg­felelően szabjuk meg. A vezérmű különböző gyorsaságú fékezésnek megfelelően állít­ható be. Az új légnyomásos vezérmű (Lipkowski­féle vezérmű) a csatolt rajzlapon az 1. áb­rán a második ábra 1—1 vonala szerint vett függélyes metszetben és a, 2. ábrán az 1. ábra 2—5 vonala szerint vett metszetben látható, de ez utóbbi ábrán az összes belső részeket elhagytuk. A ábra a vezérműnek egy dugattyús hengeren való alkalmazását mutatja be, a henger a tengelyén átmenő sík szerint van metszve. A légnyomásos vezérmű az 1. ábrán a munkahelyzetben van, t. i. a fékkészüléket a fővezeték segélyével megtöltöttük, illetve megeresztettük. A vezérmű fölső részében (1. ábra) egy P dugattyú van elhelyezve, mely a 1) dia­fragmához van kapcsolva, a diafragma szé­leit a vezérmű A burkolatába fogtuk be. A dugattyú függélyes irányban igen rövid lö­ketet végezhet és úgy a megeresztésnél mint a meghúzásnál, továbbá működésénél is a B térben a fővezetékben uralkodó maximalis nyomást biztosítja. A P dugattyú mozgásánál egy T tolaty­tyút működtet^ mely az U tartály r1 csa­tornájának, illetve a C fékhenger (3. ábra) c1 csatornájának r illetve c nyílását (1. és 2. ábra) nyitja, illetve zárja. Egy lefelé nyomást gyakorló Iil rúgó (1. ábra) a P dugattyú lefelé való mozgását szabályozza, ha a fővezetékben a nyomás csökken, ez a nyomáscsökkenés a rúgó

Next

/
Thumbnails
Contents