10665. lajstromszámú szabadalom • Eljárás ibolyaszagú illatszer előállítására

JYIeirjelent 1898. évi február hó 28-án. MAGY. KIK SZABADALMI HIVATAL SZABADALMI LEIRAS 10665. szám. m/a. OSZTÁLY. Eljárás ibolyaszagú illatszer előállítására. VERLEY ALBERT VEGYÉSZ PÁRIS/M C0URBEV0IEBAN. A szabadalom bejelentésének napja 1897 szeptember hó 1-ike Úgy találtam, hogy a cymolból származó aromatikus ketonalkoholok és különösen ezeknek aetherei igen kellemes ibolya-, illetve irisszerű szaggal bírnak és ennélfogva elő­nyösen használhatók illatszerészeti czélokra. Az említett alkoholoknak általános képlete: C,;HS (C3 H7 ) (CHs ) (CO.COH.RR'), hol RR'hidrogén vagy más tetszőleges egy­vegyértékű gyökök lehetnek. Az előállítás többféle módon történhet. Az alábbiakban azon két eljárást írom le, melyeknek segítségével az új illatszereket legkönnyebben állíthatjuk elő. Első eljárás. Ha a eymolra chlóraluminium jelenlété­ben egy savchlorid pl. acetylchlorid, propio­nylchlorid, isobutyrylchlorid, butyrylchlorid, stb. hat, megkapjuk a megfelelő ketonokat, C6 H3 (Cs H7 ) ^CH3 ) (CO.CH.RR'), melyek közül már néhány le van írva. Ha ezen ketonokat a bromwflí chloroformos, szénkéneges vagy más, a brom behatásának ellenálló oldószerrel készült oldatával kezel­jük, akkor a brom a ketonláncz CC cso­portjához x helyzetben substituálódik és bromozott ketonokat kapunk a következő képlettel: Ce H, (C3 H7 ) (CHS ) (CO.CBr. RR'). Valamely organikus sav sójának alkoho­los oldata ezen bromozott ketonokban a bromot, ha forró állapotban hat a megfe­lelő savmaradékkal helyettesíti, ketonalko­holaetherek képződése mellett, következő képlettel: C6 H7 (Cs H7 ) (CH3 ) (CÓ.C) (O.CO.R,.)(RR'). Példa, 1 kg. paracymolhoz 1 molekula (í84 gr.) chloraluminiumot adunk, az edényben vá­kuumot hozunk létre és csöppenkint 1 mo­lekula (92\5 gr.) propionylchloridot öntünk hozzá. A vákuum befolyása alatt a reakczió közvetlenül megindul és közönséges hőfok­nál sósav keletkezik. Mihelyt az összes pro­pionylchlorid hozzáadása után a sósavfej­lődés a vákuumban megszűnt, a tömeget vízzel kimossuk és cymolfölösleget a képző­dött propionylcymolketontól rektifikálás út­ján elválasztjuk. A propionylcymolketon 149— l52°-nál (30 mm.) forr. Képlete: C6 H7 (C.H,) (CHs ) (CO.CH2 .CH3 ). Ennek egy molekuláját (194 gr.) tízsze­res térfogatú chloroformban oldjuk és egy molekula (160 gr.) bromot adunk hozzá. Azonnal elszintelenedés áll be. A chloro­form ledesztillálása után, melyet vízzel való mosás előz meg, a keletkezett bromozott propionylcymolketont izoláljuk: C6 H3 (C3 H7 ) (CH5 ) (CO.CHBr.CH,)

Next

/
Thumbnails
Contents