10445. lajstromszámú szabadalom • Kompresszoros karburáló készülék

Megjelent 181)8. évi január hó 25-én. MAGY. gl KIR. SZABADALMI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 10445. szám. Il/b. OSZTÁLY. Kompresszoros karbüráló készülék. VAN VRIESLAND ADOLF IZIDOR MÉRNÖK AMSTERDAMBAN. A szabadalom bejelentésének napja 1897 augusztus hó 5-ike. Mint az eléggé ismeretes, a levegőnek szénhydrogén-gőzökkel való telítésénél egy gáztartalmú keveréket lehet létesíteni, melyet akár fűtésre, akár világításra használhatunk. A levegőnek szénhydrogénekkel való telí­tésére szolgáló egyik eljárás abban áll, hogy a levegőt buborékokban szénhydrögeite­ken hajtjuk át. Bizonyos idő múltával, ha a műveletet többször ismételjük, kellő módon telített levegőt állíthatunk elő. A levegő karburálására számos készülék ismeretes, a szóban lévő találmánynak pedig egy készülék a tárgya, melynek segélyével kellő feszültséget lehet adni, úgy, hogy a karburáit levegőt világításra lehessen hasz­nálni. A találmány szerint szerkesztett készülé­ket pl. egy gázkeverék létesítésére lehet használni, melyet azután egy világító háló­zatban fogyasztunk el, de használható fűtő gáz készítésére is. A nyomás, mint azt később leírjuk, a készülék méreteitől és a forgás sebességétől függ. A csatolt rajzlapon a készülék egy kivi­teli módozata látható, még pedig az 1. ábrán hosszmetszetben, a 2. ábrán az 1. ábra 1—2 vonala szerint metszve, a 3. ábrán az 1. ábra 3—í vonala szerint metszve. A készülék lényegében egy hengerből áll mely két végén zárva van és melyet egy A közfal két B és C kamarára oszt. Ezek közül B kamara a C kamaránál hosszabb. A két B és C kamarát képező henger lég­mentesen el van zárva, de egyes nyílásai vannak, melyek, mint azt később leírjuk, a szénhydrogének és a levegő bevezetésére szolgálnak. A B kamarában a D tengely van elhe­lyezve, mely a bal végén az E tömítő sze­lenczén lép ki a hengerből. A IJ tengely külső végén egy forgattyú van fölékelve, vagy pedig egy szíjdob, mindkét szerkezet a tengely forgatására szolgál. A D tengelyre a B dob belsejében egy hornyolt F dob van fölékelve. Ez a dob baloldalt a D tengelyre ékelt G lemezzel van elzárva. A G lemeznek kellő módon való merevítésére <j bordák szolgálnak, melyek a lemez elgörbiilését is meggátolják. Az F dob jobb végén ugyancsak el van zárva, úgy, hogy a B kamarával nem köz­lekedik. Az F dobra négy i, 2, 3, 4 cső van csa­varmenetekben föltekerve, a csövek menetei egymással párhuzamosak. A csövek helyett a dob falán megerősí­tett /' válaszfalak is alkalmazhatók, melyek

Next

/
Thumbnails
Contents