10169. lajstromszámú szabadalom • Gyümölcsáttörő és sajtó

Megjelent 1898. évi január hó 4-én. MAGY. KIR. szabadalmi hivatal SZABADALMI LEÍRÁS 10169. szám. XVIII/a. OSZTÁLY. Gyümölcsáttörő és sajtó. deák gyula mérnök és deák gyuláné végh irma magánzónö felső-boldogasszonyfal ván. A szabadalom bejelentésének napja 1897 julius hó 17-ike. A bejelentés tárgyát képező gyümölcs­áttörő és sajtó mindennemű gyümölcs át­törésére, illetve kisajtq^ísára használható. A mellékelt rajzon : 1. ábra az összeííllított készülék függélyes metszete ; 2. ábra az álló tárcsa alulnézete; 3. ábra az áttört forgó tárcsa felülnézete; 4. ábra az adagoló spiralissal és a toló­szárnyakkal biró hajtótengely alsó része nagyobb méretben; 5. ábra ennek alulnézete; a 6. és 7. ábra két különböző szitalemezt és a 8. ábra egy részletet tüntet föl. Az egész készülék egy a és b kifolyási nyílásokkal biró. lábakon álló, hengeralakú A edényben van elhelyezve. A B tengely alsó négyszögű <• részére egy tetszőlegesen áttört C tárcsa van megerősítve olykép, hogy vele együtt forog. Ezen C tárcsára helyeztetik a sima, vagy csigaalakú / bor­dával ellátott K szitalap (1., 6. és 7. ábra), mely utóbbinak k orra a C tárcsa magasabb szélének k' kivágásába kapaszkodik és így szintén részt vesz a forgásban. Ezen forgó C tárcsa fölött van egy másik szilárdan álló B tárcsa elhelyezve, a mely­nek középső D' nyílásán az S spirálissal biró B tengely megy át. Ezen D tárcsa függélyes F rudak (1 és 2. ábra) segélyé­vel a B tengely fölső ágyául szolgáló M körösztgerendával kapcsolatos. Az F rudak, a mint a 8. ábrában látható, kissé kiállanak a D tárcsa körületén és az A edény megfelelő hornyaiba tolatnak, mi­által a D tárcsa forgása megakadályoztatik. A D tárcsán alúl d barázdák vannak, egyik oldalán pedig egy e kivágás van alkalmazva, a melyen körösztül az áttörésnél vissza­maradó szilárd alkatrészek (magok, héjak) a b vezető csatornába tolatnak. A D tárcsa fölső részén egy E tölcsér van megerősítve. A B tengelyen, közvetlenül az S spirális alatt egy H exczenter van, mely körül két laza I 1' gyűrű van fektetve. Ezen 1 I' gyűrűkhöz egy-egy i i' tolószárny van csuk­lósan megerősítve, melyek a külső végükön lévő o o' lyukakon és a B tárcsán lévő megfelelő p p' lyukakon átdugott szögekkel kapcsoltatnak a D tárcsához. A B tengelyen fölül egy f állítócsavar és ennek rögzítésére szolgáló g rugó van al­kalmazva. A forgatás egy G forgatyúval eszközöltetik. A készülék működési módja következő:

Next

/
Thumbnails
Contents