10169. lajstromszámú szabadalom • Gyümölcsáttörő és sajtó

Az áttörendő, illetve kisajtolandó gyümölcs az E tölcsérbe töltetik és a készülék a G forgattyú forgatása által működésbe hoza­tik. Az S spirális a gyümölcsöt a 1) tárcsa D' nyílásába szorítja és az i i' tolószárnyak a I) tárcsa d barázdáiba vezetik. Minthogy ezen barázdák a körűiét felé szűkülnek, a gyümölcs nqjlve a forgó K szitán átsaj­toltatik és*az a csövön lefolyik, míg a ma­gok, héjak és egyéb szilárd alkatrészek a kerület felé tolatnak és végül az <• kivágá­„son és b csatornán kiesnek. Némely gyümölcsnemnél czélszerű a 6. áb­rán föltüntetett sík szitalap helyett a 7. ábrá­ban látható, l csigaalakú bordával ellátott szitát alkalmazni, mely a szilárd alkatrésze­ket gyorsabban hajtja a kerület felé. Ha kevés anyagot kell földolgozni, akkor aján­latos a b csatornán kijövő anyagot újból föltölteni. Természetes, liogy ugyanezen szerkezet nagyobb kivitel mellett más czélra, pl. bor­sajtó gyanánt is használható. SZABADALMI IGÉNY. Gyümölcsáttörő és sajtó, jellemezve az által, hogy az A edényben a függélyes B ten­gelyre erősített, áttört C tárcsa li szita­lemezzel forgathatóan és fölötte egy D tárcsa szilárdan van elrendezve és hogy a gyümölcs az E tölcsérből a B tenge­lyen lévő S spirális segélyével a 1) tárcsa D' nyílásába, innen pedig i i. szárnyak által a 1) tárcsa d barázdába szoríttatik, mi mellett a gyümölcs nedve a K szitán átsajtoltatik és az a csövön lefolyik, míg a szilárd alkatrészek a körűiét felé tolatva az e nyíláson és b csatornán kiesnek. (1 rajzlap melléklettel.) PALIAS Rés? áNY tÁXSASÁQ NYOMDÁJA BUDAPtólfc*

Next

/
Thumbnails
Contents