10130. lajstromszámú szabadalom • Tömlőkocsi a tömlődob tengelyében elrendezett vízvezetékkel

Megjelent 18í>7. évi deczember hó 23-án. MAGY. g© KIR. szabadalmi h i yatal SZABADALMI LEIRAS 10180. szám. XXI/a. OSZTÁLY. Tömlőkocsi a tömlődob tengelyében elrendezett vízvezetékkel. BINDEL KÁROLY JÁNOS TÓDOR GYÁROS DANZIGBAN. A szabadalom bejelentésének napja 1897 julius hó 2-ika. .Jelen találmány tárgyát tömlők hordozá­sára szolgáló kocsi képezi, mely különösen alkalmas hosszú és nehéz tömlőknek a használatban oly módon való alátámasztá­sára. hogy a tömlők lehetőleg kiméltetnek és a mellet szabadon mozgathatók. Mellékelt rajzon a tömlőkocsi több kiviteli alakja és különböző részletei vannak föl­tüntetve. 1. ábra egy bakra szerelt tömlőkocsi oldalnézete, 2. ábra ugyanannak elölnézete, 3. ábra egy nagy kerekű tömlőkocsit ábrázol, melynél a kerékpár tengelye egybe­esik a dob tengelyével, 4. és 5. ábra a tömitőszelencze kétféle kiviteli alakja, 6. és 7. ábra a tömlőkocsi két további kiviteli alakját mutatja, 8. ábra a 7 ábrabeli tönilőkocsi alkalma­zásának perspektivikus föltüntetése. Az 1—3.. valamint a 6—8. ábrákon a jelöli a dobot, melyre a tömlő egymás mellé sorakozó menetekben lesz föltekerve és me­yet két végén a két b tárcsa határol. A c fogantyúk a dob forgatására, illetőleg a tömlőnek használat után való föltekerésére zolgálnak, e egy üreges tengelyt jelöl, mely az a dobbal szilárdan összefügg és melyből a dobra tekert tömlővel közlekedő f cső ágazik ki. Az 1., 2., 6. és 7. ábrán föltün­tetett kiviteli alakoknál az üreges e tengely mindkét végén y tömítő-szelenczékbe van helyezve, melyek egyúttal a tengely ágyait is képezik. A nagykerekű szerkezetnél egy lt csavaranya akadályozza meg a tömítő­szelenczének a tengelyen való eltolódását, ez azonban az 1., 2. és 7. ábrabeli kiviteli alakoknál nem szükséges. Az i tömitőszelencze végén lévő csavar­menetek azon tömlőkapcsolat fölerősítésére szolgálnak, mellyel a vízforrástól jövő töm­lőt a tengelyhez kapcsoljuk. Minthogy a vízforrást csupán az e tengely egyik végével kell összekötni, azért ennek másik végét az i szelencze meneteibe haj­tandó csavarorsóval egyszerűen elzárhatjuk. Nem is szükséges a dob tengelyének mindkét végét tömítőszelenczével el látni, az egyik tömítőszelenczét helyettesíthetjük egy közönséges csapággyal és itt a tengely elzárható. Ha a tömlőt legömbölyítjük az a dobról, akkor az e tengely a dobbal együtt forog a g tömítőszelenczékben vagy tömítőszelen­czében. A mint az a 4. ábrából kivehető, a víz az e tengelybe annak forgása daczára behatolhat az i tömítőszelenczén át.

Next

/
Thumbnails
Contents