10073. lajstromszámú szabadalom • Készülék acetylen előállítására

Megjelent I8Í)7. évi deczember lió 14-én. KIR. MAGY. SZABADALMI HIVATAL SZABADALMI LEIRAS 10073. szám. II/e. OSZTÁLY. Készülék acetylén előállítására COUSIN HENRIK MÉRNÖK PÁRISBAN. A szabadalom bejelentésének napja 1897 április hó 20 ika. A mellékelt rajz 1. ábráján nézetben és a 3. ábrán tengely iránti metszetben ábrá­zolt készülék acetylénnek kálcziumkárbidból való előállításra, hengeralakú, lábakon álló G edényből áll. melynek kónikusan lefelé irányított i feneke tág nyillással van ellátva." G edényben K harang mozog, mely a c-vel jelzett U alakú vasakon csúszó b csigák által vezettetik. K harang közepén egy alúl d-nél zárt L henger van, melyben egy má­sodik L' harang mozog, mely egy E tölcsér alsó végén van megerősítve, mely viszont K harang e vezetőléczeire támaszkodik. Könnyen meg lehet ismerni, hogy a kisebb hengeres D edény mindig követi a nagy K harang mozgását és hogy mozgása mind­addig nem ütközik akadályba, mig L' kis harang alsó része L edény fenekéhez ért. Ezen eset különben soha sem fog beál­lani, mert a nagy harang mozgása és a karbid kiadása megfelelően szabályoztatik. G edény alsó nyílásához csatlakozik egy T edény fölső nyílása, mely a karbid bom­lasztására és egyúttal a keletkező mész lerakására szükséges teret alkotja. Ezen edény két t fogantyúvar és r vízcsappal­van ellátva. A kárbid leadásához szükséges berende­zés. az úgynevezett elosztó, lényegében egy alúl a kárbid-tartályhoz erősített A csőből áll, mely körül B spirálrúgó van tekerve, mely viszont egyrészt az A cső alsó végén levő lemezre, másrészt a fölső, egy C keret­nek az A csövet körülzároló és rajta csúszó lemezére támaszkodik (2. ábra). Ezen kere­ten alúl D kónikus szelep van A cső alsó nyílásának elzárására. A kereten és csövön rúd megy át, mely föliil P-n él ki van hegye­sítve és alúl a kis harang fenekén túl ér. A harang föl- és lefelé való haladásánál a rúd vele halad és P csúcsa által megaka­dályozza a kárbidrészek leülepedését a töltő­tölcsér alsó végén, a állítócsavarral a rúd hosszát lehet szabályozni és azt úgy beállí­tani, hogy előre meghatározott állásnál D szelep A tölcsércső alsó végét lezárja, a mint azt a 3. ábra mutatja. A 2. ábrán D szelep a tölcsércső nyílását szabadon hagyja, úgy hogy a kárbiddarabok lefelé hullhatnak a vízzel töltött edénybe a gáz fejlesztésére. Az előbb leírt készülék gummival tömített fölső födele helyett itt egy födél van rája szögecselve, melyen A! csap alkalmaztatik. Ezen csapon át a kárbid­darabok után töltetnek a tölcsérbe. Ha olyan­kor akarunk utántölteni, a midőn űzemköz­ben gáz van a harangokban, akkor az említett csapra egy másodikat helyezünk és hasonló

Next

/
Thumbnails
Contents