9584. lajstromszámú szabadalom • Gép dobozsarkak beragasztására

Megjelent" 1897. évi október hó 37-én. HIVATAL SZABADALMI SZABADALMI LEÍRÁS 9584. szám. XIII/c OSZTÁLY. Gép, dobozsarkak beragasztására. INMAN HORACE GYÁROS AMSTERDAMBAN (NEW-YORK ÁLLAM). A szabadalom bejelentésének napja 1897 május hó 30-ika. A találmány tárgya egy gép, mely • dobozok sarkát papir vagy kéreg-papir-csík­kal ragasztja be, ebből a czélból a csíkot megfelelő szélességben ragasztóanyaggal vonja be, illetve megnedvesíti, előretolja és bevágja, a fogva tartott doboz élére hajlítja és vagy a doboz belső, vagy külső élére sajtolja, mely gépnél az összes berendezéseket egy lábító lenyomásával indítjuk működésnek. A# csatolt rajzlapon: az 1. ábra a gép oldalnézete, a 2. ábra elölnézete, a 3. ábra egy másik oldalnézete, a 4. ábra metszet a 3. ábra x—x vonala szerint. az 5. és 6. ábra függélyes metszet a 4. ábra y—y vonala szerint, a nyomó-tag egy­szer a lefelé mozgása kezdetén, másszor a legmélyebb helyzetében van, a 7. ábra a nedvesítő és eltoló készülék metszete, a 8. ábra a beállítható nyomó tag, a 9. ábra a 8. ábra metszete Z—Z szerint, a 10. ábra a nyomótuskó hátulnézete, a 11. ábra a 10. ábra egy részlete nagyobb méretben, a 12. ábra a géptengely kötése, a 13. ábra a nyomótagok elölnézete, a 14-. ábra a patricza alaplemez fölülnézete, a 15. és 16. ábra különböző patricza-köté­sek metszete, a 17. ábra a papírcsík eltoló készüléké­nek egy részlete, a 18. ábra a nedvesítő henger metszete, a 19. ábra a csíkot a doboz élére hajlító készülék, a 20. ábra a gép középrészének elöl­nézete nagyobb méretben, a 21. és 22. ábra metszet a 4. ábra y—y vonala szerint, nyomótag az egyik esetben közel van a lefelé mozgása végpontjához, a másik esetben pedig a legményebb hely­zetét foglalja el, a gépben pedig egy doboz és a leragasztandó csík van. A gép általános elrendezését az A talap­zat adja meg (1. és 2. ábra), melyre a C csavarok segélyével megerősített B bak van szerelve. Ebben van a T nyomótag-vezeték és az E hajtótengely F csapja. Az E ten­gelyen a folytonosan forgó D laza szíjdob van fölhúzva, másik végére pedig az I for­gattyúcsap van fölékelve. (8. 9. ábra). Az utóbbira van a J exczenterhüvely húzva, melyet az L állítókorong és ennek 0 hor­nyába fogódzó P csavar segélyével lehet beállítani, hogy az S nyomótag löketét megváltoztathassuk, mely az' 11 keretfej­jel fogódzik a J hüvelybe. Az U süveg az

Next

/
Thumbnails
Contents