9161. lajstromszámú szabadalom • Biztonsági zár

Megjelent l<Si)7. évi szeptember hó 4-én. MAGY. <83% KIR. p. - J SZABADALMI hÍIS HIV A T A L SZABADALMI LEÍRÁS 9161. szám. VIÍI/d. OSZTÁLY. Biztonsági zár. MRÁSZ RÓBERT LAKATOSMESTER BÁRTFÁN. A szabadalom bejelentésének napja 1897 márczius hó 27-ike. Jelen találmány tárgyát egy oly bizton­sági zár képezi, melynél a kulcslyuk zárás után, egy a záron alkalmazott lemez által elzáratik, úgy hogy ha a zárat nyitni akar­juk, előbb a zárólemezt a zárpaizson alkal­mazott szerkezet segélyével a kulcslyuk elől el kell távolítanunk. A mellékelt rajz: 1. ábrája a külső zárpaizs nézetét mu­tatja zárás után. 2. ábra a zárpaizs azon állását ábrázolja, midőn a kilincset a zár nyitása czéljából fölemeltük. 3. ábra az 1. ábrában föltűntetett paizs belső oldalát, a 4. ábra pedig a 2. ábrában föltűntetett paizs belső oldalát mutatja. 5. ábra az 1. ábrabeli állásban levő zár­paizs hosszmetszetét ábrázolja. 6. ábra a zártok külső oldalának nézetét mutatja, midőn a kulcslyuk a zárólemez által elzáratott. 7. ábra a zártok külső oldalának nézetét tűnteti föl, midőn a zárólemez a kulcslyuk­tól eltávolíttatott. 8. ábra a zár belső szerkezetét, midőn a födőlemez le van véve; 9. ábra a zárkulcsot; 10. ábra a csőkulcsot; | a 11. ábra a külső és a 12. ábra a belső kilincset ábrázolja. A kulcslyuk elzárására szolgáló szerkezet a következő részekből áll: A külső paizson alkalmazott a kulcslyuk­födőlemezből, melyet nem erősítünk köz­vetlen az A paizsra, — mint más záraknál — hanem a' csap körül foroghatóan egy szívalakú b lemezhez kapcsoljuk, mely az A paizs c csapja körül forogható. A b szív­alakú lemez egyik végén a' csappal, másik végén b" orral bír, mely orr e csap körül elfordítható d lemez megfelelő hornyába illeszthető. A külső y kilincset A paizson eltolhatóan elrendezett f lemezhez kapcsoljuk. Ezen f lemez belső oldalán két, függélyesen elren­dezett h és h' vezetősínnel bír, melyek az A paizs megfelelő kivágásába illenek, és oldalukon két-két i peczekkel vannak el­látva, melyek az A paizs belső oldalán alkalmazott l lemez megfelelő i' kivágá­saiba föl s alá mozoghatnak, és az f lemez és </ kilincs föl- és lefelé való tolását ha­tárolják. A h h' sínekre k lemezt erősítünk, a melyen a y kilincs y csavarja áthatol, és y'f csavaranyával a k lemezhez erősíttetik. Ugyanezen g kilincs szárára van egy m

Next

/
Thumbnails
Contents