9157. lajstromszámú szabadalom • Mentőkészülék közúti vasutak számára

Megjelent 1897. évi szeptember lió 3-án. MAGY. KIR. SZABADALMI HIVATAL SZABADALMI LEÍR A S 9157. szám. XVIII/b. OSZTÁLY. Mentőkészülék közúti vasutak számára. LAKATOS JÓZSEF ESZTERGÁLYOS SEGÉD BUDAPESTEN. A szabadalom bejelentésének napja 1897 márczius hó 24-ike. Jelen találmány tárgya egy készülék, mely' a kocsi elé került egyént az elgázo­lástól megóvja. Ezen készülék a mellékelt rajzon van föl­tűntetve és pedig: Az 1. ábra a készülék oldalnézete ; a 2. ábra annak fölűlnézete a kocsiszek­rény és alváz eltávolításával; a 3. ábra annak homloknézete a műkö­dés helyzetében; a 4. ábra ugyanezen nézet működésén kívül; az 5., 6. és 7. ábrák egyes részleteket mu­tatnak nagyobb léptékben. A kocsi homlokfalán a a vezetékekben b b karok forgathatóan és eltólhatóan van­nak megerősítve. Ezen karok között a c mentőháló akként van kifeszítve, hogy annak fölső vége szilárdan meg van kötve, míg alsó vége a b kar belsejében mozgat­ható d karikához van erősítve (1. és 5. ábra), úgy hogy a háló a d karikák lehúzása által kifeszíthető (3. ábra) és azok föltolása által összegöngyölíthető (4. ábra), a midőn a háló a kocsi homlokfalában alkalmazott e mélyedésbe (1. ábra) helyezkedik. A háló jobb vezetése czéljából annak egyes pontjai f gombokhoz (1. és 6. ábra) vannak erő­sítve, melyek szintén eltolhatók a b karok belsejében. A b karok a készülék működése alkalmával ki vannak tolva, míg működé­sen kívül a kocsi homlokfalához fekszenek (1. ábra pontvonallal jelölt helyzet). A b karoknak ezen helyzetekben való mozgatá­sára a y keret szolgál, mely a b karokhoz csuklósan van erősítve és h gőrkarikák közt vezettetik. A kocsi alvázához erősített csapágyakban ágyazott i kötéltárcsa egy le sodronykötél segélyével az l kocsitengelyen lazán ülő % tárcsával van összekötve. Ezen i' tárcsa a súrlódó tengely kapcsolások módjára az l tengelyre ékelt m kúppal (7. ábra) azáltal köthető össze, hogy az n villa elforgatása által az i' tárgyát az l tengely hosz­irányában m kúp félé eltoljuk. E czélból az n villa a kocsi alvázához erősített csapágyakban ágyazott o tengelyre van ékelve, mely a másik végén megerősített p forgattyú és q nyomórúd segélyével lábbal elforgatható. Ezáltal az i' tárcsa az m kúppal kapcso­latba jővén, az l l tengely által forgásba hozható. Ezen kapcsolatot az r rúgó a kellő pillanatban ismét oldja, mihelyt a kocsis a q rúdra erősített g' lábítóról a lábát leveszi. Az m kúp hajlásszögét a súrlódó tengely­kapcsolások rendes hajlásszögénél nagyobbra vesszük, hogy a g keretnek teljesen kitolt hely­zeténél beálló nagyobb ellenállásánál a kap­\

Next

/
Thumbnails
Contents